Indramanual

Uppdaterat 2023-02-10

Instrumentval

I utbildningsöversiktens högra kolumn finns knappar för att ändra utbildningsutbud. Observera att knappen Ändra instrumentval endast syns för skolor som har Estetiska programmet, Musik.

Lägga till och ändra instrumentval

Så här gör du:

  1. Öppna utbildningsöversikten för den skola vars instrumentval du vill lägga till eller ändra, se Öppna en skolas utbildningsöversikt.
  2. Välj knappen Ändra instrumentval.
  3. Välj Estetiska programmet i rullistan så ser du alla instrument som är möjliga att erbjuda.
  4. Markera de instrument som ska erbjudas.
  5. Välj Markera alla för att erbjuda alla befintliga individuella val.
  6. Välj Spara och stäng.
Visa cookie-information