warning image

Vi har på grund av tekniska problem tillfälligt stängt ner Indra och Indra Analys. Vi arbetar för fullt ihop med vår serverleverantör för att lösa problemet, men har tyvärr ingen prognos på när det kommer vara klart.

Indramanual

Uppdaterat 2023-08-29

Export av slutbetyg på antagna elever

  • Gå in under menyn Antagning » Rapporter till kommuner/skolor » Betyg antagna elever.
  • Välj huvudman
  • Välj skola

Du kan nu exportera slutbetygen på antagna elever på den skola du valt.

  • Exportera till PDF eller Excel

Du kan även välja att exportera slutbetygen för en specifik utbildning.

  • Välj Utbildning
  • Exportera till PDF eller Excel
Visa cookie-information