Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Hämtat från: Utbildningsöversikt (clickhelp.co)

Här beskriver vi ...

Behörighet: Extraval

I vyn Utbildningsöversikt får du en helhetsbild av de utbildningar som respektive gymnasieskola erbjuder. Det är även här som skolorna gör sina inställningar för de extraval som erbjuds på utbildningarna. I utbildningsöversiktens högra kolumn finns knappar för att ändra utbildningsutbud. Här kan du lägga till, ändra och ta bort de språkval, individuella val och instrumentval som elever ska kunna göra inom respektive program.

I utbildningsöversikten visas:

 • Vilka utbildningar skolan erbjuder.
 • Om det är Färdighetsprov på utbildningen.
 • Om det är en riksrekryterande utbildning (Riks).
 • Vilket år inriktningen startar (Startår).
 • Hur många platser utbildningen har (Antal platser).
 • Om utbildningarna är publicerade (synliga och sökbara för elever på Elevsidan).
 • Om utbildningen erbjuder extraval – visas beroende på typ av utbildning.
 • Språkval: vilka språkval som skolan erbjuder.
 • Individuella val: vilka individuella val som skolan erbjuder.
 • Instrument: om det är ett estetiskt program, visar vilka instrument eleven kan välja.

Öppna en skolas utbildningsöversikt

Så här gör du:

 1. Gå till Utbildningar>Utbildningsöversikt.
 2. Välj utbildningsår, kommun och skola, varpå skolans utbildningsöversikt visas med de program som skolan erbjuder.
Visa cookie-information