warning image

Idag 17/7 är sista svarsdag. Om du inte svarar på ditt antagningsbesked, tackar du automatiskt ja till platsen och står kvar som reserv till högre val.

Indramanual

Uppdaterat 2023-02-10

Utbildningsöversikt

Här beskriver vi den information du hittar i utbildningsöversikten.

Behörighet: Extraval

I Utbildningsöversikt får du en helhetsbild av de utbildningar som respektive gymnasieskola erbjuder.

Här gör skolor inställningar för de extraval som erbjuds på utbildningarna.

I utbildningsöversikten kan du ändra utbildningsutbud. Du kan lägga till, ändra och ta bort de språkval, individuella val och instrumentval som elever ska kunna göra inom respektive program. Se mer information under Utbildningsutbud.

I utbildningsöversikten visas:

 • Vilka utbildningar skolan erbjuder.
 • Om det är Färdighetsprov på utbildningen.
 • Om det är en riksrekryterande utbildning (Riks).
 • Vilket år inriktningen startar (Startår).
 • Hur många platser utbildningen har (Antal platser).
 • Om utbildningarna är publicerade (synliga och sökbara för elever på Elevsidan).
 • Om utbildningen erbjuder extraval – visas beroende på typ av utbildning.
 • Språkval: vilka språkval som skolan erbjuder.
 • Individuella val: vilka individuella val som skolan erbjuder.
 • Instrument: om det är ett estetiskt program, visar vilka instrument eleven kan välja.

Öppna en skolas utbildningsöversikt

Så här gör du:

 1. Gå till Utbildningar»Utbildningsöversikt.
 2. Välj utbildningsår, kommun och skola, då visas skolans utbildningsöversikt med de program som skolan erbjuder.
Visa cookie-information