Indramanual

Uppdaterat 2023-02-10

Registrera betyg manuellt

Här beskriver vi hur du registrerar betyg manuellt.

Skolor som inte har tillgång till skolsystem med betygsfiler, eller av någon anledning föredrar manuell hantering, kan registrera betygen manuellt i Indra.

Du behöver behörigheten Justering och kontroll av betyg eller Elev- och betygsimport för att kunna utföra detta. Det här kan du göra som har befattningen Rektor på Grundskola, Rektor på Gymnasieskola Expedition och SYV.

  1. Gå till Elever»Betygsregistrering.
  2. Välj kommun, skola och klass. Kategori höstterminsbetyg respektive slutbetyg är förifyllt beroende på vilken period du befinner dig i.
  3. Fyll i betygen (TIPS: du kan använda tab-tangenten för att flytta mellan kolumner).
  4. Välj Spara.

Obervera! Det går inte att registrera betyg i M1/M2 eller ML om inte språket är registrerat i Indra. Du får då ett varningsmeddelande.

Gå till elevens Elevkort, fliken Betyg och lägg in aktuellt språk innan du kan registrerar betyget.

Rätta eventuella felinmatningar direkt i listan, det vill säga i vyn Elever»betygregistrering.

Kontrollera noga att betygen du registrerat stämmer och gör eventuella justeringar av felaktigt registrerade betyg.

Kom ihåg att Spara!

Visa cookie-information