warning image

Just nu handlägger vi sena kompletteringar som inkommit den 10 juli. Vi prioriterar först och främst de kompletteringar som handlar om elever som inte har blivit antagna alls.

Indramanual

Uppdaterat 2023-11-06

Registrera betyg manuellt

Vy i Indra: Elever>Betygsregistrering

Särskild behörighet grundskola:  Elev och betygsimport, Justering och kontroll av betyg

Befattning som kan registrera elev manuellt: Rektor, Biträdande rektor, SYV, Expedition

Skolor som inte har tillgång till skolsystem med betygsfiler, eller av någon anledning föredrar manuell hantering, kan registrera betygen manuellt i Indra.

  • Gå till Elever»Betygsregistrering.
  • Välj kommun, skola och klass.

    HT-Betyg respektive Slutbetyg är förifyllt beroende på vilken period du befinner dig i.

  • Fyll i betygen (TIPS: du kan använda tab-tangenten för att flytta mellan kolumner).
  • Välj Spara.

Obervera! Det går inte att registrera betyg i M1/M2 eller ML om inte språket är registrerat i Indra. Du får då ett varningsmeddelande.

Gå till elevens Elevkort, fliken Betyg och lägg in aktuellt språk innan du kan registrerar betyget.

Rätta eventuella felinmatningar direkt i listan, det vill säga i vyn Elever»betygregistrering.

Kontrollera noga att betygen du registrerat stämmer och gör eventuella justeringar av felaktigt registrerade betyg.

Kom ihåg att Spara!

 

Visa cookie-information