Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Hämtat från: Manuell betygsregistrering (clickhelp.co)

Registrera betyg manuellt

Här beskriver vi hur du registrerar betyg manuellt.

Skolor som inte har tillgång till skolsystem med betygsfiler, eller av någon anledning föredrar manuell hantering, kan registrera betygen manuellt i Indra.

Du behöver behörigheten Justering och kontroll av betyg för att kunna utföra detta. Det här kan du göra som har befattningen Rektor på Grundskola/grundsärskola, Rektor på Gymnasieskola/gymnasiesärskola, Expedition och SYV.

  1. Gå till Elever>Betygsregistrering.
  2. Välj kommun, skola och klass. Kategori höstterminsbetyg respektive slutbetyg är förifyllt beroende på vilken period du befinner dig i.
  3. Fyll i betygen (TIPS: du kan använda tab-tangenten för att flytta mellan kolumner).
  4. Välj Spara.
Visa cookie-information