warning image

Just nu handlägger vi sena kompletteringar som inkommit den 10 juli. Vi prioriterar först och främst de kompletteringar som handlar om elever som inte har blivit antagna alls.

Indramanual

Uppdaterat 2023-04-14

Särskilda skäl för att bli förstahandsmottagen

Särskilda skäl för förstahandsmottagande i en annan kommun eller utanför samverkansområdet har ingen egen blankett utan eleven författar själv sina skäl i ett dokument med stöd av sin studie- och yrkesvägledare som laddar upp skälet och eventuellt intyg i Indra på den valrad som skälet gäller för.

Läs mer om första och andrahandsmottagande här

 

Information som ska anges i dokumentet:

  1. Skapa ett dokument med rubriken "Ansökan om särskilda skäl för förstahandsmottagande".
  2. Ange elevens personnummer.
  3. Ange vilka utbildningar ansökan gäller för.
  4. Beskriv i fritext elevens personliga skäl till förstahandsmottagande.
  5. Bifoga intyg som styrker skälen om sådant finns.

 

Ladda upp ansökan om särskilda skäl för förstahandsmottagande

Så här gör du:

  1. Gå till elevkortets flik Ansökan
  2. Klicka på Redigera för aktuell valrad.
  3. Markera i rullisten skäl finns *
  4. Klicka på Välj fil och bifoga skäl samt eventuella övriga dokument.
  5. Klicka på Spara och stäng.

 

*Om skäl till förstahandsmottagande skickas på annat sätt ska detta markeras i rullisten och den avlämnade skolan får skicka underlaget till den sökta huvudmannen eller antagningskansliet.  

Visa cookie-information