warning image

Just nu görs vissa folkbokföringsuppdateringar i antagningssystemet Indra. Ändringar som ännu inte uppdaterats kommer att ändras fortlöpande.

Indramanual

Uppdaterat 2022-12-04

Särskilda skäl för att bli förstahandsmottagen

Särskilda skäl för förstahandsmottagande i en annan kommun eller utanför samverkansområdet har ingen egen blankett utan eleven författar själv sina skäl i ett dokument med stöd av sin studie- och yrkesvägledare som laddar upp skälet och eventuellt intyg i Indra på den valrad som skälet gäller för.

Läs mer om första och andrahandsmottagande här

Dokument skapas av eleven tillsammans med studie-och yrkesvägledaren på den avlämnade skolan.

 

Information som ska anges i dokumentet:

  1. Skapa ett dokument med rubriken "Ansökan om särskilda skäl för förstahandsmottagande".
  2. Ange elevens personnummer.
  3. Ange vilka utbildningar ansökan gäller för.
  4. Beskriv i fritext elevens personliga skäl till förstahandsmottagande.
  5. Bifoga intyg som styrker skälen om sådant finns.

 

Ladda upp ansökan om särskilda skäl för förstahandsmottagande

Så här gör du:

  1. Gå till elevkortets flik Ansökan
  2. Klicka på Redigera för aktuell valrad.
  3. Markera i rullisten skäl finns *
  4. Klicka på Välj filoch bifoga skäl samt eventuella övriga dokument.
  5. Klicka på Spara och stäng.

 

*Om skäl till förstahandsmottagande skickas på annat sätt ska detta markeras i rullisten och den avlämnade skolan får skicka underlaget till den sökta huvudmannen eller antagningskansliet.  

Visa cookie-information