Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Särskilda skäl för att bli förstahandsmottagen

Ingress

Särskilda skäl för förstahandsmottagande i en annan kommun eller utanför samverkansområdet har ingen egen blankett utan eleven författar själv sina skäl i ett dokument med stöd av sin studie- och yrkesvägledare som laddar upp skälet och eventuellt intyg i Indra på den valrad som skälet gäller för. Om eleven har särskilda skäl för att bli förstahandsmottagen i annan kommun ska skäl markeras per valrad.

Flyttas till webben: Flytt och ansökan till nationella idrottsutbildning (NIU) är inte skäl till förstahandsmottagande. Exempel på skäl kan vara personliga förhållanden, till exempel sociala eller medicinska. Det finns ingen blankett utan eleven författar själv sina personliga skäl med stöd av sin studie- och yrkesvägledare.

Information som ska anges i dokumentet

Så här gör du:

 1. Skapa ett dokument med rubriken "Ansökan om särskilda skäl för förstahandsmottagande".
 2. Ange elevens personnummer.
 3. Ange vilka utbildningar ansökan gäller för.
 4. Ange elevens personliga skäl till förstahandsmottagande.
 5. Bifoga intyg som styrker skälen om sådant finns.

Ladda upp dokumentet

Så här gör du:

 1. Gå till ... Vart då?
 2. Gå in i valradens redigerbara läge genom att välja Redigera.
 3. Markera Skäl finns.
 4. Markera Välj fil och ladda upp dokumentet.
 5. Välj Spara och stäng.

Ta bort dokumentet

Så här gör du:

 1. Gå till ... Vart då?
 2. Klicka på symbolen av soptunna bredvid aktuell fil.
Visa cookie-information