warning image

Vi har på grund av tekniska problem tillfälligt stängt ner Indra och Indra Analys. Vi arbetar för fullt ihop med vår serverleverantör för att lösa problemet, men har tyvärr ingen prognos på när det kommer vara klart.

Indramanual

Uppdaterat 2023-07-28

Export av elever som är antagna på gymnasieskola

  • Gå in under menyn Antagning » Exportering » Exportera antagna elever
  • Funktionen som ska användas är Export av antagna till gymnasieskola.
  • Välj kommun och skola.
  • Välj vilket format du vill exportera till: I listan finns två versioner av TK450 filen Version 2012 (SS 10701:2012) och Version 2016 (SS 10701:2016)
  • Klicka på Exportera.

Man kan också använda Extens-format att exportera med som är en text-baserad fil. Hör i så fall av dig till Gymnasieantagningen för mer specificerad information.

För att importera TK450-formatet i Extens behöver du göra följande:

  1. För att kunna importera TK450-filen i Extens, krävs ett tilläggsprogram som heter ElAPP. Ni behöver också veta skolans 8:a siffriga skolenhetskod.
  2. TK450 kommer ut i en zip.fil som ska sparas ned och sedan importeras.
  3. Filen ska inte packas upp när den sparas ned, utan ska importeras i zip.formatet. 
  4. Filen kan tas ut av användare som har befattningen Expedition på kommunal- eller fristående mottagande skola.
Visa cookie-information