Indramanual

Uppdaterat 2022-09-27

Särskilt behovsunderlag

Avlämnande skola laddar upp blanketten och den sökta huvudmannen tillstyrker eller avstyrker.

Behörighet: Beslut Särskilt Behovsunderlag eller Överlämningsansvarig

För avlämnande skolor

För mottagande skolor

 

För avlämnande skolor (Särskilt behovsunderlag)

Ladda upp blankett för särskilt behovsunderlag

Hämtat från: Fliken Kontaktuppgifter (clickhelp.co)

Så här gör du:

 1. Välj Redigera under rubriken Särskilt behovsunderlag/Särskild behovsprövning.
 2. Kryssa i rutan Har Särskilt behovsunderlag/särskild behovsprövning.
 3. Välj Välj Fil under texten Bifoga blanketter/bilagor.
 4. Välj den fil du vill bifoga.
 5. Välj Spara.

Se beslut

Så här gör du:

 1. Gå till elevkortets flik Ansökan, där kan du se om det är Tillstyrkt, Avstyrkt, eller Ej Beslutat.

 

För mottagande skolor

Hämtat från: Särskilt Behovsstöd (clickhelp.co)

Registrera beslut om tillstyrkande av särskilt behovsunderlag

 • Gå till Ansökan>Yttrande/Beslut>Särskilt behovsstöd.
 • Du ser om underlag finns genom att en blå markering syns i kolumnen Bilagor. För att ta del av underlaget klickar du på bilagan i kolumnen, alternativt på den blå ikonen längst till vänster för att öppna elevkortet och fliken Behovsstöd.
 • När ni har tagit del av underlaget fattar ni beslut om eleven tillhör behovsgruppen eller inte, genom att tillstyrka eller avstyrka.
  • Om beslutet är ”Tillstyrkt” tillhör den sökande behovsgruppen för den specifika studievägen och den sökande prövas för antagning utifrån sitt meritvärde om hen tas emot och är behörig i övrigt. Undantag från detta är om det gäller introduktionsprogram för enskild elev. Då måste den sökande även rangordnas för att kunna antas.
  • Om beslutet är ”Avstyrkt” tillhör inte den sökande behovsgruppen för den specifika studievägen och kan inte komma i fråga för antagning. Följden blir densamma om inget beslut fattas alls.
Visa cookie-information