Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Hämtat från: Betygsregistrering (clickhelp.co)

Här beskriver vi hur du registrerar betyg i Indra.

Betyg hanteras via flera olika menyalternativ i systemet. Enskilda elevers betyg är tillgängliga via elevkortet, men det finns också alternativ för att registrera eller läsa in flera betyg åt gången. När sista dagen för betygsimport är passerad stängs funktionen i Indra.

Kontrollera och justera uppgifter

Innan du påbörjar och efter att du har avslutat betygsimporten finns det flera saker du behöver kontrollera. Läs mer under Kontrollera och justera elever och Kontrollera och justera betyg.

Se till att alla elever är registrerade

Eleven är nytillkommen på skolan och är inte grundregistrerad i Indra. Du behöver då först lägga till eleven för att betygen ska kunna registreras. Därefter kan du registrera betyget manuellt för den eleven.

Justera elevens val och språkval

Hämtat från: Fylla i en elevs språkval (clickhelp.co)

...

Elevens val

...

Ta bort språkval

Om det finns elever som har avslutat sina språkval och därmed inte får betyg (A-F) behöver du radera avslutat språkval.

Så här gör du för att ta bort språkval:

  • Öppna elevens elevkort.
  • Välj fliken Betyg.
  • Välj Redigera.
  • Radera språket i M1 eller/och M2.
  • Välj Spara.

Var noga med att registrera betygen i rätt betygskolumner så att uträkningen av elevens betyg och eventuella meritpoäng blir korrekt inför antagningen till gymnasiet. Har eleven läst och fått betyg i flera moderna språk M2, registreras betyget för det språk eleven vill fortsätta läsa på gymnasiet i betygskolumn M2. Det andra betyget registreras i betygskolumn Ex1 eller Ex2.

Det går inte att registrera betyg i M1/M2 om inte språket är registrerat. Du får då varningsmeddelandet "Man kan inte registrera betyg i M1/M2 då eleven saknar M1/M2 språk". Gå då till elevkortets flik Betyg och lägg in aktuellt språk innan du kan registrerar betyget.

Fylla i språkval

Så här gör du:

  1. Ange elevens personnummer i Sök Elev för att öppna elevens elevkort.
  2. Välj fliken Betyg i elevkortet.
  3. Välj Redigera.
  4. Fyll i aktuellt språk.
  5. Välj Spara.
Visa cookie-information