Indramanual

Uppdaterat 2023-03-13

Beslut yrkesintroduktion för grupp av elever

När ni får yttrandeblanketter från andra kommuner för elever som söker yrkesintroduktion för grupp av elever i er kommun ska ni registrera era beslut i Indra och även fylla i ert beslut på blanketten.

Registrera beslutet i Indra i vyn Ansökan - Sökande från annan region/beslut. Välj er kommun och ange den sökandes personnummer i fältet Sök på namn och person 

 

Viktiga kolumner 

Två kolumner som är viktiga att tänka på innan man går in med beslut. 

  • Elevkategori som visar om den sökande är folkbokförd eller inte (Kolumnen Hemkommun visar den kommun den sökande vistas i. Sökande som inte har personnummer som t.ex. asylsökande är inte folkbokförda utan har vistelsekommun) 
  • Överårig för att se om den sökande är överårig. 

Kolumnen Elevkategori syns inte automatiskt utan måste väljas via knappen Kolumner. 

Till yrkesintroduktion för grupp av elever är det viss information som inte syns i vyn vi rekommenderar därför att ni registrerar besluten på elevens elevkort.  

Välj det beslut ni ska ta. 

  • Mottagen 2:a hand *) 
  • Du tas inte emot som sökande *) 

*) Formuleringen på elevkortet i Indra. Yttrande- och beslutsblanketten har längre formuleringar. 

På yttrandeblanketten för yrkesintroduktion för grupp av elever kan ni se om hemkommunen betalar eller inte betalar för utbildningen. Ni kan även i Indra se om hemkommunen betalar eller inte betalar genom att välja kolumnen  Betalstatus genom att trycka på knappen Kolumner . Ni bör dock inte ta beslut förrän ni fått yttrandeblanketten från hemkommunen. Originalet av beslutet skickas till eleven. Kopia skickas till hemkommunen om den är inom regionen, i annat fall till avlämnande antagningskansli. Beslutet kan överklagas av den sökande. 

Visa cookie-information