Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Registrera yttranden i vyn Sökande till huvudman/överenskommelse

För sortering i vyerna, lägga till kolumner och övrig allmän information hur man arbetar i yttrande- och beslutsvyerna se Allmänna instruktioner. (länk)

I vyn Sökande till annan huvudman/överenskommelse hanteras yttrande för sökande som söker introduktionsprogram till fristående huvudman och till ett introduktionsprogram på en gymnasieskola som tillhör en region (till exempel Berga Naturbruksgymnasium).

 

Gör följande urval:

  • Välj er kommun
  • Välj vilken huvudman ni vill sätta yttrande för (eller välj Alla)
  • Ej behandlade

 

Efter att ni valt Alla eller en specifik huvudman kan ni sen välja lämplig sortering genom att trycka på kolumnrubriken för den kolumn ni vill sortera på. (Exempelvis Ansökan så att alla program kommer i bokstavsordning eller till exempel Sökt skola) .

Warning OBS! Om ni väljer huvudman – tänk på att i rullningslistan anges inte namnet på de fristående gymnasieskolorna utan huvudmannens namn. Exempel: Huvudman för Fryshusets gymnasieskolor är Stiftelsen Fryshuset och hittas alltså på S i rullningslistan. Vad huvudmannan för skolan heter kan ni se om ni går in i vyn Skolor via kugghjulet 

 

Sök på skolans namn i fältet för fritext så kan ni se under rubriken Huvudman vad huvudmannens namn är.

 

Ni ska först registrera Överenskommelse skickad eller Kommer ej att skrivas. Kommer ej att skrivas används om ni inte kommer överens och överenskommelse inte kommer att skrivas.

 

Efter att ni registrerat Överenskommelse skickad ska ni registrera betalstatus, det vill säga om ni som kommun betalar eller inte för utbildningen.

Det krävs att betalstatus och överenskommelse skickad registreras av hemkommunen för att mottagande kommun ska kunna ta mottagandebeslut.  Efter att ni registrerat Överenskommelse skickad så försvinner eleverna från vyn. För att få upp de sökande igen som ni inte registrerat betalstatus på gör ni förutom tidigare urval Överenskommelse skickad.

När ni fått fram valen sorterar ni på kolumnen Betalstatus. Tryck på kolumnrubriken tills ni får de som är Ej behandlade först.

 

Bocka i checkrutorna på dem ni ska registrera betalstatus för. Tryck på knappen Ersättning och registrera Betalar eller Betalar inte.

 

Information

BLANKETT - BELOPP

Det som anges i skollagen är att 17 kap 29 § stycke 1 är att en fristående gymnasieskola är skyldig att ta emot en elev till yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion bara om huvudmannen och elevens hemkommun kommit överens om det bidrag som kommunen ska betala till huvudmannen. (17 kap 29 stycke 2 handlar om överenskommelse för Programinriktat val för enskild elev

Blankett behöver inte användas och belopp behöver inte anges. Det finns ingenting reglerat hur denna överenskommelse ska ske. Hemkommunen och mottagande huvudman kan komma överens på annat sätt. Det är upp till huvudmännen om de vill använda blankett.

Det viktiga för att mottagande kommun ska kunna ta mottagandebeslut är att hemkommunen registrerat Överenskommelse skickad och betalstatus i Indra.

Detsamma gäller fältet Belopp. Om ni har kommit överens på annat sätt behöver ni inte fylla i det i Indra. Hur man lägger in belopp i Indra – se under rubriken ”Registrera belopp” nedan.

Registrera Belopp

Ni kan registrera belopp på två sätt:

Antingen kan ni göra det på ett val. Då bockar ni i rutan Ersättning. Då blir fältet Belopp vitt och ni kan fylla i ett belopp.

Eller så kan ni fylla i belopp på flera sökande på en gång genom att bocka i checkrutan i vänster kant och trycka på knappen Ersättning och välja Sätt belopp.

 

När ni valt Sätt belopp kommer en ruta upp där ni ska ange beloppet och sen trycka på Spara och stäng.

 

Visa cookie-information