warning image

Just nu handlägger vi sena kompletteringar som inkommit den 10 juli. Vi prioriterar först och främst de kompletteringar som handlar om elever som inte har blivit antagna alls.

Indramanual

Uppdaterat 2024-01-12

Pedagogisk överlämning till anpassad gymnasieskola

För avlämnande skolor 

Ladda upp blankett 

Befattning/behörighet avlämnande skola: SYV + Överlämningsansvarig 

Så här gör du: 

  • Öppna elevens elevkort. 
  • Välj Kontaktuppgifter. 
  • Välj Elev från anpassad grundskola – Tryck Redigera  
  • Välj Målgruppstillhörighet – dokumentuppladdning för att ladda upp blanketten. 

Om en elev söker till gymnasieskolans introduktionsprogram ska blanketten även laddas upp i fliken Överlämning IM (Överl. IM) > Övriga bilagor.

 

För mottagande skola 

Upphämtning elevinformation: Elevkort>Kontaktuppgifter>elev från anpassade grundskolan/Målgrupppstillhörighet-Dokumentuppladdning 

Befattning antagen skola: Rektor + Överlämningsansvarig>SYV + Överlämningsansvarig 

 

För mottagande huvudman 

Här kan du läsa om hur du fattar beslut om målgruppstillhörighet. 

 

 

Visa cookie-information