Indramanual

  • Elev- och betygsregistrering
Uppdaterat 2022-09-23

Viktig information innan du sätter igång.

TÄNK PÅ ATT:

  • Läs in filen.
  • Rätta fel, inte bara det som syntes. Elevens betyg blir inte inlästa alls, även om systemet bara anmärker på ett fel. Fel på allt, dåligt! Observera att exemplen ovan ligger kvar som fel och så ska det vara. Betygen i exemplen kan inte läsas in i Indra. DU MÅSTE rätta övriga fel i listan över felaktigheter, betyg för elever som inte rättas läses INTE in i Indra.
  • Importera filen, tryck på importera!
Visa cookie-information