Indramanual

Uppdaterat 2023-01-30

Betyg

Under den här fliken finns fält för behörigheter,  betyg och språkval.

Språk

Visar de moderna språk som eleven läst på grundskolan, elevens val (M1) och/eller språkval (M2). Om eleven har betyg i språk men det inte finns något språk inlagt ska skolan lägga in det aktuella språket här. Om eleven vid detta tillfälle redan har hunnit göra gymnasieval visas varning om att du måste se över elevens språkval i ansökan och eventuellt justera det. Normalt sett är elevens möjlighet att göra språkval i ansökan kopplat till vad hen har läst tidigare och då det sker ändringar i betygsflikens fält för M1 och M2 måste det registrerade språkvalet ses över eftersom det kanske inte längre är giltigt.

Behörigheter

Visar elevens behörighet till nationella gymnasieprogram och introduktionsprogram. När utbildningen står i grön text (med en bock) är eleven behörig att söka programmet. När utbildningen står i röd text (med förbudstecken) är eleven inte behörig att söka programmet.

Betyg och SBV

Visar elevens hösttermins- och slutbetyg. Här kan skolpersonal med särskild behörighet registrera och rätta betyg.

Visa cookie-information