Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

M1 och M2 språk

Visar de moderna språk som eleven läst på grundskolan, elevens val (M1) och/eller språkval (M2). Om eleven har betyg i språk men det inte finns något språk inlagt ska skolan lägga in det aktuella språket här. Om eleven vid detta tillfälle redan har hunnit göra gymnasieval visas varning om att du måste se över elevens språkval i ansökan och eventuellt justera det. Normalt sett är elevens möjlighet att göra språkval i ansökan kopplat till vad hen har läst tidigare och då det sker ändringar i betygsflikens fält för M1 och M2 måste det registrerade språkvalet ses över eftersom det kanske inte längre är giltigt.

Behörigheter

Visar elevens behörighet till nationella gymnasieprogram och introduktionsprogram.

Betyg och SBV

Visar elevens hösttermins- och slutbetyg. Här kan skolpersonal med särskild behörighet registrera och rätta betyg.

Logg för betyg

Här visar Indra loggade händelser i elevens HT- eller slutbetyg.

OBS! Ska avmarkeras av ansvarig SYV om eleven får betyg i SV/SVA (elevens SYV meddelas i förekommande fall via e-post och webbmeddelande i Indra).

Visa cookie-information