warning image

Den 16/4 öppnar ansökningswebben. Tänk på att första dygnet kan det vara hög belastning och svårt att logga in, prova igen lite senare under dagen den 16/4 eller dagen efter.

Indramanual

Uppdaterat 2023-10-30

Specialpedagogisk verksamhet

De studievägar som ska ha målgruppstillhörighetsbedömning är samlade under namnet Specialpedagogisk verksamhet. 

Målgruppstillhörighetsbedömningen görs av den mottagande skolan och eleven kommer endast att prövas om det tillstyrks. 

Sedan kan studievägen läggas upp under Utbildningar » Utbildningsutbud med de profilerna. 

Då kommer studievägen få en gul varningstriangel men en ”mouseovertext”: Kräver målgruppstillhörighet.  

Visa cookie-information