warning image

Idag 17/7 är sista svarsdag. Om du inte svarar på ditt antagningsbesked, tackar du automatiskt ja till platsen och står kvar som reserv till högre val.

Indramanual

Uppdaterat 2023-10-30

Specialpedagogisk verksamhet

De studievägar som ska ha målgruppstillhörighetsbedömning är samlade under namnet Specialpedagogisk verksamhet. 

Målgruppstillhörighetsbedömningen görs av den mottagande skolan och eleven kommer endast att prövas om det tillstyrks. 

Sedan kan studievägen läggas upp under Utbildningar » Utbildningsutbud med de profilerna. 

Då kommer studievägen få en gul varningstriangel men en ”mouseovertext”: Kräver målgruppstillhörighet.  

Visa cookie-information