Indramanual

Uppdaterat 2023-03-16

Språkintroduktion

För avlämnande skola (Språkintroduktion)

Blanketten för ansökan till Språkintroduktion laddas upp under fliken Överl. IM alternativt Kontaktuppgifter. Rubriken Överl. IM - Språkintroduktion syns bara om eleven har gjort ett val till språkintroduktion.

Ladda upp blanketten Språkintroduktion

Observera att samma underlag fylls i även om eleven söker IMS från gymnasienivå och att elevens kontaktuppgifter finns förifyllda på blanketten.

  1. Gå till Överl. IM - Språkintroduktion på elevkortet  för att ladda ner blanketten.
  2. Fyll i och spara filen på din dator. Vid behov av bilaga med kompletterande elevhälsoinformation krävs elevs och vårdnadshavares underskrift. I detta fall skriv ut, skriv under och skanna dokumentet till din dator.
  3. Välj Redigera för att öppna vyn.
  4. Fyll i elevens olika nivåer genom att markera i rullisten.
  5. För uppladdning av överlämningsblankett och eventuellt övrigt underlag: Välj fil och ladda upp filerna under respektive rubrik. En siffra visar antalet filer som laddats upp.
  6. För att öppna en bifogad fil: Klicka på pilen och markera aktuell fil.
  7. För att ta bort en bifogad fil: Klicka på ikonen av en soptunna bredvid aktuell flik.
  8. Välj Spara.

Om blanketten gäller ansökan till IM-utbildning med specialpedagogisk verksamhet ska blanketten även laddas upp i elevkortet under Särskilt behovsunderlag/Särskild behovsprövning.

Särskild behovsprövning

För mottagande skola (Språkintroduktion)

Behörig person på antagen gymnasieskola hämtar underlaget i elevens elevkort i fliken Överl. IM. Befattning på antagen skola måste vara Överlämningsansvarig + Rektor eller Överlämningsansvarig + SYV.

Visa cookie-information