Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Språkintroduktion

Ingress

 

För avlämnande skola

För mottagande skola

 

För avlämnande skola (Språkintroduktion)

Blanketten för ansökan till Språkintroduktion laddas upp under rubriken Språkintroduktion. Rubriken syns bara om eleven har gjort ett val till språkintroduktion.

Ladda upp blanketten Språkintroduktion

Observera att samma underlag fylls i även om eleven söker IMS från gymnasienivå och att elevens kontaktuppgifter finns förifyllda på blanketten.

  1. Gå till Språkintroduktion eller Blanketter/Info för att ladda ner blanketten.
  2. Fyll i och spara filen på din dator. Vid behov av bilaga med kompletterande elevhälsoinformation krävs elevs och vårdnadshavares underskrift. I detta fall skriv ut, skriv under och skanna dokumentet till din dator.
  3. Välj Redigera för att öppna vyn.
  4. Fyll i elevens olika nivåer genom att markera i rullisten.
  5. För uppladdning av överlämningsblankett och eventuellt övrigt underlag: Välj fil och ladda upp filerna under respektive rubrik. En siffra visar antalet filer som laddats upp.
  6. För att öppna en bifogad fil: Klicka på pilen och markera aktuell fil.
  7. För att ta bort en bifogad fil: Klicka på ikonen av en soptunna bredvid aktuell flik.
  8. Välj Spara.

Om blanketten gäller ansökan till IM-utbildning med specialpedagogisk verksamhet ska blanketten även laddas upp i elevkortet under Särskild behovsprövning.

Särskild behovsprovlning

För mottagande skola (Språkintroduktion)

...

Visa cookie-information