Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

För att yttra sig för sökande som söker nationella program utanför samverkansområdet, gör följande urval:

Välj den kommun du ska yttra dig för och yttrandegrupp ”Nationellt program”.

Välj filtret: Utan yttrande (Tryck på knappen Fler filter för att få upp urvalen). Tryck sen på knappen Filtrera

För att specificera urvalet välj Yttrande Options. Du får då fram de sökanden från din kommun som gjort val som du ska göra samma typ av yttrande för. Du måste gå igenom alla Yttrande Options.

 

Registrera yttranden

Du kan registrera yttranden på två sätt:

  • Registrera yttrande i yttrandevyn. Då kan du registrera flera yttranden åt gången.
  • Registrera yttrande på den sökandes elevkort

Registrera yttranden i yttrandevyn på flera val

Markera checkrutorna i vänster kant på de sökanden du ska registrera yttrande för.

Tryck på knappen. Välj yttrande. Välj ditt yttrande.

 

Warning

OBS!  Du måste registrera samma yttrande som det urval du gjort i Yttrande Options. Om du gjort urvalet Finns hos samverkanspart i Yttrande options så är det även det yttrandet du ska registrera. Du måste göra denna procedur tre gånger, en gång för varje Yttrande Options/yttrandealternativ som finns.

Efter att du registrerat yttrandet sätts datum för yttrandet i kolumnen Yttrande datum.

Nästa steg efter att du registrerat yttrandena är att skriva ut yttrandeblanketten. Valen försvinner efter att du registrerat yttrandena. Du kan då söka upp de val du registrerat yttranden på men inte skrivit ut yttrandeblankett för genom att välja filtret Med yttrande och Yttrande ej skickat (resten av urvalen ska vara samma som tidigare). Gör detta urval direkt efter att ni har registrerat yttrandena.

 

Bocka i checkrutan för att skriva ut yttrandeblankett för de poster ni registrerat yttranden för. Tryck på knappen Blanketter och välj Skapa blanketter. Skriv ut blanketten.

När det gäller nationella program ska en yttrandeblankett tas fram och skickas till mottagande kommuns antagningskansli.

När blanketten är framtagen ska ni fylla i den. 

 

När ni fyller i yttrandedelen av blanketten tänk på följande:

Nationella program

Denna ruta ska ni alltid sätta kryss i (samtliga nationella program erbjuds i samverkansområdet)

1. Hemkommunen erbjuder sökt

(X) nationellt program    

 

Nationella inriktningar

Om vi erbjuder den nationella inriktningen inom samverkansavtalet. Då ska ni sätta kryss i denna ruta

1. Hemkommunen erbjuder sökt
(X) angiven nationell inriktning

 

 

 

OM vi inte erbjuder den nationella inriktningen ska ni sätta kryss i denna ruta

2. Hemkommunen erbjuder inte
(x) angiven nationell inriktning

De inriktningar som inte finns inom samverkansavtalet hittar ni här: Nationell inriktning utanför samverkansområde | Gymnasieantagningen (storsthlm.se)

Om det finns särskilda skäl för förstahandsmottagande ska skälen bifogas yttrandet till den andra kommunens antagningskansli.

Om skäl för förstahandsmottagande i annan kommun/region finns uppladdade i Indra syns denna symbol i kolumnen Skäl. För att öppna blanketten tryck på symbolen med vänster musknapp så kan ni öppna det uppladdade dokumenten och skriva ut det.

När ni har tagit fram blanketten och söker fram eleven igen ser ni datumet för när ni tog fram blanketten i kolumnen Skickad.

 

Yttrandebankett och skäl ska sen skickas till mottagande kommuns antagningskansli. (Beslutet som mottagande kommun tar kan överklagas av den sökande).

Adresser till alla antagningskanslier i landet finns på antagningskanslier.skr.se/

En blankett ska tas ut och skickas till mottagande kommuns antagningskansli. De ska sen delge sitt beslut till den sökande. Beslutet kan överklagas av den sökande.

Registrera yttrande på den sökandes elevkort

För att registrera yttrande på en sökande tryck på elevens elevkortsikon.

Under rubriken Yttrande sökt utbildning registrerar ni ert yttrande.

Hemkommunen erbjuder sökt

Under rubriken Hemkommunen erbjuder söktkan ni se om hemkommunen erbjuder det nationella programmet och eventuell nationell inriktning.Om kommunen erbjuder programmet är det en grön bock framför. Ni kan även se om den nationella inriktningen erbjuds som lärling eller särskild variant. Under rubriken var kan ni se om programmet/inriktningen erbjuds i egna kommunen eller genom samverkansavtal med Storsthlm.

 

Visa cookie-information