Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Hämtad från: Justering och kontroll av betyg (clickhelp.co)

Här beskriver vi vad du behöver tänka på när du kontrollerar och justerar registreringen av betyg.

När betygen har registrerats ska de kontrolleras. När kontrollen är gjord ska skolan bekräfta att betygen är korrekta och att de kan användas i antagningen. Observera att registreringar och justeringar av betyg godkänns direkt, men efter vissa datum gäller andra regler som du kan läsa mer om under Betygsrättelse.

Det här kan du som har behörigheten Justering och kontroll av betyg göra. Läs mer om Behörigheter och befattningar.

Så här gör du:

  • Gå till Elever>Betygsregistrering
  • Välj kommun, skola och klass.
  • Kontrollera betygen och gör eventuella justeringar av felaktigt registrerade betyg.
  • Öppna den utskickade arbetsuppgiften Justering och kontroll av HT-betyg/slutbetyg under rubriken Arbetsuppgifter.
  • Välj Markera som slutförd.
  • Tryck på Spara.
Visa cookie-information