warning image

Just nu görs vissa folkbokföringsuppdateringar i antagningssystemet Indra. Ändringar som ännu inte uppdaterats kommer att ändras fortlöpande.

Indramanual

Uppdaterat 2023-01-30

Justering och Kontroll av inlästa betyg

När betygen har importerats till Indra ska de kontrolleras. Gå till vyn Elever>Betygsregistrering. Särskild arbetsuppgift om detta skickas till den på skolan med behörigheten Justering och kontroll av betyg.

Se över hela vyn, Betygsregistrering skrolla ner så att alla elever/hel klass visas:

  • Kontrollera att det finns betyg i alla ämnen eleverna läst. Betyg i ämnen som betygsätts på vårterminen i åk 8 och som inte läses under höstterminen registreras som höstterminsbetyg (gäller vid rapportering av ht-betyg).

  • Kontrollera att det inte finns tomma betygsrader, att alla elever som ska ha betyg har fått dem överförda.

  • Gör stickprov, jämför SBV (summa betygsvärde) i Indra med summan i skolans betygsregistreringssystem/betygskatalog.

  • Gör justeringar av felaktigt registrerade betyg direkt i listan.

  • Kom ihåg att spara!

Kontrollera och justera betyg

Visa cookie-information