warning image

Personal: Vi har i nuläget ett fel i Indra analys där de defaultvalda analystillfällena visar fel siffror. Välj därför aktivt det analystillfälle du vill titta på när du gör ditt urval i analysen. Vi har i nuläget ingen prognos när felet kommer vara åtgärdat. Vid frågor mejla gymnasieantagningen@storsthlm.se

Indramanual

Uppdaterat 2023-02-10

Kontrollera och justera betyg

När betygen har importerats till Indra ska de kontrolleras. Gå till vyn Elever»Betygsregistrering. Särskild arbetsuppgift om detta skickas till den på skolan med behörigheten Justering och kontroll av betyg.

Se över hela vyn, Betygsregistrering skrolla ner så att alla elever/hel klass visas:

  • Kontrollera att det finns betyg i alla ämnen eleverna läst. Betyg i ämnen som betygsätts på vårterminen i åk 8 och som inte läses under höstterminen registreras som höstterminsbetyg (gäller vid rapportering av ht-betyg).

  • Kontrollera att det inte finns tomma betygsrader, att alla elever som ska ha betyg har fått dem överförda.

  • Gör stickprov, jämför SBV (summa betygsvärde) i Indra med summan i skolans betygsregistreringssystem/betygskatalog.

  • Gör justeringar av felaktigt registrerade betyg direkt i listan.

  • Kom ihåg att spara!
Visa cookie-information