Indramanual

Uppdaterat 2023-02-10

Registrera betygskomplettering, Gymnasieskola med IM

Behörighet: Betygskomplettering

Från och med mitten av februari och fram till i juni då betyg ska vara registrerade inför slutantagning kan gymnasieskolorna registrera de betygskompletteringar som sker under våren. Elever kan göra en prövning i vilket ämne som helst som de inte blivit behöriga i på slutbetyget och tillgodoräkna sig det i antagning till gymnasiet. Har en nytillkommen elev med sig slutbetyg från tidigare skola utanför regionen ska även de betygen registreras i Indra. Observera att det endast är betygskompletteringar för elever som söker till gymnasiet år 1 som ska registreras i Indra.

Så här gör du:

  1. Gå till elevkortets flik Betyg och lägg in aktuellt språk.
  2. Om betyget som ska ändras är från sommarskola eller betygskomplettering väljer du det alternativet i rullistan. Börja med att välja Betygskomplettering.
  3. Fyll i de betyg som eleven har betygskompletterat. Detta går bara att göra om eleven saknar betyg i ämnet eller om eleven har F eller – (streck), övriga betyg är grå och går inte att ändra. Det går inte att registrera betyg i M1/M2 om inte språket är registrerat. Du får ett varningsmeddelande: "Man kan inte registrera betyg i M2 då elever saknar M2 språk."
  4. Spara. Observera att du måste göra enligt ordningen ovan för att betyget ska sparas. Betyget ändras direkt, rektor behöver inte godkänna betygskompletteringar innan slutantagningen.

Ändra en registrerad betygskomplettering

En registrerad betygskomplettering kan aldrig ändras av skolan själv. Eventuella skrivfel skickas till Gymnasieantagningen via Blankett för rättelse av skrivfel eller ändring av uppenbart oriktiga slutbetyg med rektors underskrift. Kontakta Gymnasieantagningen.

Registrera betygskomplettering för sommarskola, Grundskola

Från och med då slutantagningen är klar och fram till dess att antagningen avslutas i september kan grundskolorna registrera de betygskompletteringar som sker under sommaren. Elever kan göra en prövning i vilket ämne som helst som de inte blivit behöriga i på slutbetyget och tillgodoräkna sig det i antagning till gymnasiet. För att sommarens betygskompletteringar ska gälla måste de godkännas av den som på skolan har behörigheten Godkännande av rättelser/kompletteringar under sommaren.

Så här gör du:

  1. Sök fram aktuell elev och gå in under elevkortets flik Betyg. Elevens slutbetyg är förvalda.
  2. Välj Redigera.
  3. Ange att du ska registrera en betygskomplettering. Slutbetyg som redan är satta och som inte får kompletteras är grå/inaktiverade.
  4. Välj Sommarskola/betygskomplettering under rubriken Typ av ändring.
  5. Fyll i de betyg som eleven har betygskompletterat. Detta går endast att göra om eleven saknar betyg i ämnet, eller om eleven har F eller – (streck).
  6. Välj Spara. Observera att du måste göra enligt ordningen ovan för att betyget ska sparas.

Det nya betyget markeras och är inaktiverat tills dess att ansvarig med behörigheten Godkännande av rättelse och betygskomplettering under sommaren har godkänt betyget. Se avsnittet Betygsrättelse för mer information.

Om betygsrättelsen godkänns ändras betyget och meddelande om ändrat betyg skickas till den som registrerade rättelsen samt till berörd elev. Om rättelsen nekas ändras inte betyget och meddelande om att ändringen ej godkändes skickas till den som registrerade rättelsen.

Visa cookie-information