warning image

Vi har på grund av tekniska problem tillfälligt stängt ner Indra och Indra Analys. Vi arbetar för fullt ihop med vår serverleverantör för att lösa problemet, men har tyvärr ingen prognos på när det kommer vara klart.

Indramanual

Uppdaterat 2023-01-30

Kontaktlogg

Här visas den kontakt som tagits med elever. Dels via Indras automatiskt utskickade elevmeddelanden, dels eventuella särskilda, riktade meddelanden som Gymnasieantagningens handläggare har skickat. Här har studie- och yrkesvägledare endast läsbehörighet, funktionen att skicka elevmeddelanden är bara tillgänglig för Gymnasieantagningen.

Visa cookie-information