Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Här visas den kontakt som tagits med elever. Dels via Indras automatiskt utskickade elevmeddelanden, dels eventuella särskilda, riktade meddelanden som Gymnasieantagningens handläggare har skickat. Här har studie- och yrkesvägledare endast läsbehörighet, funktionen att skicka elevmeddelanden är bara tillgänglig för Gymnasieantagningen.

Visa cookie-information