warning image

Idag 17/7 är sista svarsdag. Om du inte svarar på ditt antagningsbesked, tackar du automatiskt ja till platsen och står kvar som reserv till högre val.

Indramanual

Uppdaterat 2023-01-30

Kontaktlogg

Här visas den kontakt som tagits med elever. Dels via Indras automatiskt utskickade elevmeddelanden, dels eventuella särskilda, riktade meddelanden som Gymnasieantagningens handläggare har skickat. Här har studie- och yrkesvägledare endast läsbehörighet, funktionen att skicka elevmeddelanden är bara tillgänglig för Gymnasieantagningen.

Visa cookie-information