Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Hämtat från: Skolor (clickhelp.co)

 

Arbetsuppgifterna i Indra är anpassade utifrån användarens befattning, behörighet eller skoltillhörighet. När du är inloggad kan du klicka på ikonen Häftstift för att se dem, men de skickas även till din angivna e-postadress.

Arbetsuppgifter kan vara av två slag, datumstyrda eller manuella. Datumstyrda arbetsuppgifter styrs av händelser som infaller på bestämda datum under antagningsåret. Manuella arbetsuppgifter skickas i samband med en manuell aktivitet eller händelse, till exempel då en elev anmäler flytt.

I den utskickade arbetsuppgiften beskrivs vad som ska göras och när, och det länkas till korrekt avsnitt i Indramanualen. Den skickas ut i god tid innan den ska utföras och med påminnelse någon dag innan sista dag.

När arbetsuppgiften är utförd måste den markeras som utförd. För en del mer avgörande arbetsuppgifter finns en eskaleringsfunktion som innebär att en arbetsuppgift som inte har gjorts färdigt i tid skickas vidare till ansvarig rektor. Om du har gjort en arbetsuppgift men den ändå eskaleras, beror det troligtvis på att du inte markerat den som utförd i Indra. Se Markera en arbetsuppgift som utförd.

Samma arbetsuppgift kan skickas ut till flera personer om det är fler än en person som har samma behörighet i systemet. Så fort en person har markerat arbetsuppgiften som utförd försvinner den även från de andra personerna.

Hantera en arbetsuppgift

Så här gör du:

 1. Klicka på arbetsuppgiftens rubrik för att öppna kortet för arbetsuppgiften.
 2. Klicka på kortets flik med häftstiftsikonen för att minimera kortet utan att stänga det.
 3. Gå till arbetsuppgiftens vy och läs eventuella anvisningar vyförklaringen eller här i manualen. (konstig mening, vad ska det stå?)

Markera en arbetsuppgift som utförd

När själva arbetsuppgiften är utförd måste den markeras som utförd, annars ligger den kvar i systemet som om den inte är klar. Då kan den komma att eskaleras till exempelvis rektor.

Så här gör du:

 1. Gå till startsidan och öppna upp kortet för arbetsuppgiften. Se hur du gör under Hantera en arbetsuppgift.
 2. Markera arbetsuppgiften som utförd genom att välja Markera som utförd i kortets nedre högra hörn.

Då arbetsuppgiften markerats som utförd förvinner den från Inkorgen för arbetsuppgifter som ska utföras, men ligger kvar i bilden Visa kalendervy. Arbetsuppgiften (länken) har släckts ned eller blivit grå vilket visar att du markerat arbetsuppgiften som utförd.

Eftersom det kan vara flera personer med samma befattning eller behörighet på en skola och därmed flera mottagare av en arbetsuppgift är det viktigt att du endast klarmarkerar de arbetsuppgifter som du verkligen har utfört. När någon klarmarkerar en arbetsuppgift försvinner den ur alla mottagares inkorgar för arbetsuppgifter.

Arbetsuppgifters status och färgkoder

 • Arbetsuppgift (Orange): Ny arbetsuppgift som ska utföras.
 • Påminnelse – Arbetsuppgift (Orange): Påminnelse för arbetsuppgift som ska utföras.
 • Passerad – Arbetsuppgift (Röd): Arbetsuppgiftens sista datum är passerad och har skickats vidare till ansvarig rektor.
 • Eskalerad – Arbetsuppgift (Röd): Vidaresänd, passerad, ej utförd arbetsuppgift.
 • Utförd - Arbetsuppgift (grå): Utförd arbetsuppgift.
 • Arbetsuppgift (turkos): Kommande arbetsuppgift.
Visa cookie-information