warning image

Vi har på grund av tekniska problem tillfälligt stängt ner Indra och Indra Analys. Vi arbetar för fullt ihop med vår serverleverantör för att lösa problemet, men har tyvärr ingen prognos på när det kommer vara klart.

Indramanual

Uppdaterat 2023-06-22

Tillkommer/avgår

Här ser man vilka elever som tillkommit respektive avgått sedan slutantagningen. Denna rapport uppdateras kontinuerligt under reservantagningen. På så vis kan man lätt följa de förändringar som sker i samband med reservantagningen.

Välj kommun och skola.

Välj något av nedanstående:

  • Visa alla: visar alla elever som tillkommit/avgått sedan slutantagningen.
  • Tillkommer (alla): visar alla elever som tillkommit sedan slutantagningen.
  • Avgår (alla): visar alla elever som avgått från skolan sedan slutantagningen.
  • Visa alla (från igår): visar de elever som tillkommit/avgått från dagen innan.
  • Tillkommer (från igår): visar elever som avgått från dagen innan.
  • Avgår (från igår): visar elever som avgått från dagen innan.  

I listan över de avgående eller tillkommande eleverna kan du även se deras elevval. Skriv ut listan genom att exportera till PDF eller Excel via funktionen Exportera

Visa cookie-information