warning image

Vi har på grund av tekniska problem tillfälligt stängt ner Indra och Indra Analys. Vi arbetar för fullt ihop med vår serverleverantör för att lösa problemet, men har tyvärr ingen prognos på när det kommer vara klart.

Indramanual

Uppdaterat 2023-09-14

Individintegrerade anpassade grundskolan

Eleverna kan importeras eller matas in på samma sätt som eleverna i Standardläget. Efter att du har importerat eller registrerat in de integrerade eleverna måste de markeras som elev i Anpassad grundskola. Om man redan är i Anpassat läge registreras elever automatiskt som elev i anpassad grundskola. De får sedan ett lösenord hemskickat från Gymnasieantagningen för att logga in i Indras läge för anpassad gymnasieskolan. (Anpassat läge). 

En elev markeras som elev i anpassad grundskola på detta sätt: 

  1. Öppna elevens Elevkort Se här hur du gör det.
  2. Gå in under fliken Kontaktuppgifter, skrolla ner till rubriken Elev från anpassad grundskola.
  3. Klicka på Redigera och bocka för kryssrutan Markerad som elev från anpassad grundskola.
  4. Klicka på Spara.
  5. Därefter hamnar eleven i läget för Anpassad gymnasieskola och försvinner från standardlägets klasslista.

Visa cookie-information