Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Registrera yttranden i vyn Sökande till annan kommun/reglering

För sortering i vyerna, lägga till kolumner och övrig allmän information hur man arbetar i yttrande- och beslutsvyerna, se Allmänna instruktioner. (Länk)

I vyn Sökande till annan kommun/reglering hanteras sökande som söker till introduktionsprogram för enskild elev till annan kommunal huvudman.

 

Om den sökande söker till en kommun inom Storsthlm ska hemkommunen ange om de accepterar mottagande kommuns pris för IM enligt prislistan (länk till prislistan). Hemkommun registrerar Betalar eller Betalar inte i kolumnen Betalstatus. Ingen blankett behöver skrivas ut och skickas mellan kommunerna. Mottagande kommun kan i sin vy se om hemkommunen betalar i kolumnen Betalstatus och kan ta ett mottagandebeslut i Indra. (Efter mottagande huvudman tagit mottagandebeslut i Indra ska sökande till IM för enskild elev rangordnas i vyn IM sökande och rangordning). För att kunna registrera betalstatus måste ni först registrera Reglering skickad.

 

Om den sökande söker till en kommun utanför Storsthlmmåste ni kontakta dem för att komma överens om ersättning. Om blankett eller inte behöver användas får ni komma överens med dem om. Det kan vara bra om ni registrerar Reglering skickad och betalstatus i Indra så att ni ser att valet är behandlat.

 

För att registrera Reglering skickad och betalstatus gör följande urval: Välj er kommun och Ej behandlade.

 

När ni fått fram de sökande välj lämplig sortering genom att att trycka på den rubrik ni vill sortera på exempelvis Ansökan eller Sökt skolkommun (kolumnen Sökt skolkommun väljs via knappen Kolumner). Om ni vill leta rätt på sökande som söker till en viss kommun sortera på Sökt skolkommun. Om ni vill leta upp visst program passar kolumnen Ansökan som sorteringsalternativ.

För att registrera på flera poster bockar ni i checkrutorna till vänster på de sökande ni ska registrera yttrande för och trycker först på knappen Yttrande och registrerar Reglering skickad.

Efter att ni registrerat Reglering skickad ska ni registrera betalstatus, det vill säga om ni som kommun betalar eller inte för utbildningen. Det krävs att betalstatus och reglering skickad registreras av hemkommunen för att mottagande kommun ska kunna ta mottagandebeslut.  Efter att ni registrerat Reglering skickad så försvinner eleverna från vyn. För att få upp de sökande igen som ni inte registrerat betalstatus på gör ni urvalet samma urval som tidigare utom att ni väljer Reglering skickad i stället för Ej behandlade.

 

När ni fått fram valen sorterar ni på kolumnen Betalstatus. Tryck på kolumnrubriken tills ni får de som är Ej behandlade först.

 

För att registrera betalstatus markera checkrutorna på de poster ni ska registrera betalstatus för. Tryck sen på knappen Reglering och registrera betalstatus Betalar eller Betalar inte.

 

Information

BLANKETT - BELOPP: Det viktiga för att mottagande kommun ska kunna ta mottagandebeslut är att hemkommunen registrerat Reglering skickad och betalstatus i Indra.

Belopp behöver inte fyllas i om den sökande söker IM till annan kommun inom länet. Då är det prislistan för IM som gäller (Länk).

Om den sökande söker utanför vårt område kan ni lägga in belopp om ni vill (det är inget som mottagande antagningskansli kan se – det är endast ni som ser uppgiften).  Hur man registrerar belopp se under rubriken. Registrera yttranden i vyn Sökande till huvudman/ överenskommelse.

 

Visa cookie-information