warning image

Idag 17/7 är sista svarsdag. Om du inte svarar på ditt antagningsbesked, tackar du automatiskt ja till platsen och står kvar som reserv till högre val.

Indramanual

Uppdaterat 2023-01-30

Antagningsresultat Slutlig/Nuläge/preliminär

Antagningsresultat

Här visas resultatet av antagningen till gymnasieskolorna i regionen. Välj kommun, skola och program för att se aktuell antagningslista.
 

Tabellinformation
Ovanför antagningslistan visas information om:

 • Utbildningens antal platser.
 • Eventuella reserverade platser (för t ex inflyttande elever).
 • Antal antagna elever.
 • Antagningspoäng.
 • Lediga platser.
 • Antal reserver.
 • Eventuella prioriterade reserver (när felaktighet justerats och elev ska tas in så fort en ledig plats uppstår).
 • Antal omval (omvalskön).
 • 2:a handsmottagna (elever från annan kommun som tas in om det finns lediga platser).
 • Uppropsinformation 

Antagningslista
I antagningslistan visas bl a information om antagna elevers namn och personnummer, val (vilken rangordning utbildningen har i elevens gymnasieval), MTV (elevens meritvärde), elevens avlämnande skola, elevens telefonnummer, hemkommun mm. Via knappen Kolumner kan man ta fram ytterligare information i listan. Nedan följer en fortsatt beskrivning av de kolumner som finns.

Kolumnförklaring

 • MTV = Meritvärde
 • Profil = Visar om eleven gjort val av profil på sökt utbildning.
 • Dispens engelska= Visar elever som är antagna med dispens i engelska.
 • Överg. Info = omdet finns övergångsinformation för eleven
 • ant = Visar om Gymnasieantagningen tagit in eleven manuellt, t ex via Anstånd.
 • Resultat = Status på ansökningsraden
 • Har Utl.betyg = Om eleven söker med utländska betyg
 • SVA = Visar om eleven har betyg i SVA
 • Läst M1= Visar om eleven har läst/har betyg i språk som Elevens val och vilket språk det rör sig om.
 • Läst M2 = Visar om eleven har läst/har betyg i Språkval och vilket språk det rör sig om.
 • Språkval = Visar vilket språkval eleven önskar läsa på sökt utbildning.
 • Individuellt val= Visar om eleven har angett önskemål om individuellt val på sökt utbildning.
 • Instrument = Visar om eleven har angett önskemål om instrument på sökt utbildning.
Visa cookie-information