warning image

Vi har för tillfället tekniska problem med visningen av reservnummer. Vi arbetar med problemet och ber dig därför återkomma och logga in senare för att ta del av din reservplacering. Det är många som försöker att logga in vilket gör att systemet kan upplevas trögt.

Tillbaka

Tidigare preliminärantagningar

Här hittar du antagningsgränser för preliminärantagningar för åren 2015-2019. Det vill säga den poäng som krävdes för antagning till utbildningarna utifrån de ansökningar som gjorts under första ansökningsperioden.


Fyll i vilket år du är intresserad av för att få upp resultat här.

Visa cookie-information