warning image

Just nu handlägger vi sena kompletteringar som inkommit den 10 juli. Vi prioriterar först och främst de kompletteringar som handlar om elever som inte har blivit antagna alls.

Indramanual

Uppdaterat 2023-02-03

Övergångsinformation som inte är antagningsunderlag

Blanketten för överlämningsinformation kan användas om en elev bedöms behöva fortsatt stöd på gymnasieskolan. Överlämningsinformation är sådana uppgifter som behövs för att underlätta övergången för eleven, (Skolverket). 

Överlämningsinformation har ingenting att göra med urval eller antagning till gymnasieskolan.  

Blanketten är en mall som kan användas fritt av skolan och finns på vår hemsida.   

För avlämnande skola 

Ladda upp överlämningsinformation.

Behörighet som krävs: SYV, Expedition, Överlämningsansvarig  

  1. Gå till elevens Elevkort och fliken Kontaktuppgifter 
  2. Gå ner till rubriken Övergångsinformation som inte är antagningsunderlag.  Klicka på Redigera.
  3. Markera kryssrutan Övergångsinformation finns . 
  4. Välj fil och ladda upp blanketten/dokumentet. Flera filer kan laddas upp, en siffra visar antal filer.
  5. Klicka sedan på Spara. 

Observera att för val utanför Stockholmsregionen skickar avlämnande skola överlämningsinformationen direkt till skolan där eleven antagits.  

För gymnasieskolan där eleven antagits 

Behörighet som krävs: Överlämningsansvarig 

Hämta uppgifter om överlämningsinformation 

Gå till elevens Elevkort och fliken Kontaktuppgifter under rubriken Övergångsinformation som inte är antagningsunderlag visas informationen, om sådana uppgifter har laddats upp. 

 

Visa cookie-information