Indramanual

Uppdaterat 2022-11-01

Överlämningsblanketter

Blanketten för överlämningsinformation kan användas om en elev bedöms behöva fortsatt stöd på gymnasieskolan. Överlämningsinformation är sådana uppgifter som behövs för att underlätta övergången för eleven, (Skolverket). 

Överlämningsinformation har ingenting att göra med urval eller antagning till gymnasieskolan.  

Blanketten är en mall som kan användas fritt av skolan och finns på vår hemsida.   

För avlämnande skola 

Ladda upp överlämningsinformation.

Behörighet som krävs: SYV, Expedition, Överlämningsansvarig  

  1. Gå till elevens Elevkort och fliken Kontaktuppgifter 
  2. Klicka på Redigera Grundläggande uppgifter och markera kryssrutan Övergångsinformation finns och välj Spara. Därefter kommer rubriken Övergångsinformation som inte är antagningsunderlag att synas längre ner i fliken Kontaktuppgifter. 
  3. Klicka på Redigera och Välj fil och ladda upp blanketten/dokumentet. Flera filer kan laddas upp, en siffra visar antal filer. Klicka sedan på Spara. 

Observera att för val utanför Stockholmsregionen skickar avlämnande skola överlämningsinformationen direkt till skolan där eleven antagits.  

För gymnasieskolan där eleven antagits 

Behörighet som krävs: Överlämningsansvarig 

Hämta uppgifter om överlämningsinformation 

Gå till elevens Elevkort och fliken Kontaktuppgifter. Under rubriken Grundläggande uppgifter visas informationen, om sådana uppgifter har laddats upp. 

 

Visa cookie-information