warning image

Just nu handlägger vi sena kompletteringar som inkommit den 10 juli. Vi prioriterar först och främst de kompletteringar som handlar om elever som inte har blivit antagna alls.

Indramanual

Uppdaterat 2024-04-03

Översikt

Här beskriver vi startsidan och dess funktioner.

Startsida

På startsidan finns en tidslinje som visar viktiga händelser under antagningsåret. På startsidan hittar du också dina aktuella arbetsuppgifter och meddelanden som är kopplade till din befattning och behörighet i antagningssystemet.

Meny

Indras toppmeny är placerad i sidhuvudet längst upp på webbsidan. Via toppmenyns rubriker och deras undermenyer navigerar du till de olika vyer som finns i systemet. I toppmenyn finns även en sökfunktion för att hitta elever. Där finns även en ikon för personliga inställningar för den inloggade användaren, liksom en ikon för administration (enbart synlig för Gymnasieantagningen).

Toppmenyns rubriker:

 • Indra 2: För att komma till startsidan, klicka på Indra 2.
 • Utbildningar: Vyer för utbildningsutbud, vidarelänkning till elevsidan (utbildningskatalog samt elevernas webbplats för gymnasievalet), uppropstider med mera.
 • Elever: Vyer för elevregistrering/elevimport, klasslistor, betygsregistrering/betygsimport mm.
 • Ansökan: Vyer för klasslistor/elevlistor för både avlämnande grundskola och mottagande gymnasieskola, beslut om mottagande (yttrande/beslut/reglering/överenskommelse) med mera.
 • Placering: Vyer för särskild placering av elever, exempelvis Dispens engelska, Idrott, Färdighetsprov, Rangordning, Omgång, Sökande och placering/rangordning IM mm. Här kan användare med behörigheten Placering elevkategori hantera dessa sökanden och tillstyrka de som bedöms ha rätt till utbildning.
 • Antagning: Vyer över antagna elever (antagningslistor).
 • Skolor/Kollegor: Vyer för kontaktuppgifter till grund- och gymnasieskolor, kollegor, förvaltning och Gymnasieantagningen. Du kan också söka bland alla de användare som finns upplagda i antagningssystemet, utifrån befattning eller behörighet. Gör urval efter rullgardinsmenyer eller sök på fritext. I kolumnen Behörighetsroller ser du en persons behörighet att utföra arbetsuppgifter på skolor.
 • Blanketter/Info: Vy för blanketter och information. I undermenyn Blanketter samlar Gymnasieantagningen de dokument, lathundar och blanketter som vi anser att skolpersonal och studie- och yrkesvägledare behöver ha tillgång till direkt i systemet. I undermenyn Ladda upp dokument kan du ladda upp sådana dokument som Gymnasieantagningen bett dig ladda upp.
 • Sök elev: Sök på personnummer eller namn (ger max 100 sökträffar). Skolor kan bara se elever från antagningsåret. Gymnasieantagningen kan söka elever från tidigare år.
 • Personliga inställningar/Mitt användarkonto: Här finns användarens registrerade kontaktuppgifter, möjlighet att byta lösenord, vy för tilldelade arbetsuppgifter och meddelanden samt möjlighet att logga ur systemet.

Undermenyns rubriker:

 • Turkos meny: Läsvy/tittabehörighet för alla.
 • Lila meny: Läsvy/tittabehörighet för alla. Redigerbar för behörig. Innehåll kan exporteras av den egna skolan.
  Lila meny med nyckel: Endast tillgänglig för behörig. Innehåll kan exporteras av den egna skolan.
 • Orange meny: Endast synlig och tillgänglig för Gymnasieantagningen.

 

Menyer som ändras under antagningsåret

Under perioder då antagningsarbete pågår vid preliminär- och slutantagning samt vid reservantagning kommer flertalet av Indras menyer att vara stängda. Du kommer till exempel inte ha möjligheten att utföra arbetsuppgifter under dessa perioder men en mängd information kommer fortsatt vara tillgänglig.

Dessa menyrubriker är tillgängliga men påverkas till viss del under antagningsperioderna:

 • Elever: Klasslistan är öppen men länkningen till elevkort är stängd.
 • Ansökan: Sökande från grundskola/IM Klasslista – Nulägeslista är öppen men länkningen till elevkort är stängd. Sökande till gymnasieskola är öppen men länkningen till elevkort är stängd.
 • Skolor/Kollegor: Samtliga undermenyer med kontaktuppgifter är öppna.
 • Blanketter/Info: Allt informationsmaterial är tillgängligt.
 • Sök elev: Funktionen att söka fram elev och öppna elevkort är stängd.
 • Arbetsuppgifter/Meddelanden: Är tillgängliga men det går inte att markera arbetsuppgifter som utförda.

Sidfot

I Indras sidfot längst ner på webbsidan finns Gymnasieantagningens kontaktuppgifter.

Vyförklaringar

På de flesta sidor finns ikonen för vyförklaring som beskriver den sida du befinner dig på. Här hittar du förklaringar av sidans funktioner och anvisningar som kan vara till hjälp när du ska utföra dina tilldelade arbetsuppgifter. Genom att titta i vyförklaringen får du rätt information och anvisning i rätt vy. I vyförklaringen finns också länkar till aktuellt avsnitt i Indramanualen och annat som kan vara till hjälp i ditt arbete i vyn.

Tidslinjen

Tidslinjen visar alla större och viktiga händelser under antagningsåret, till exempel när gymnasievalet öppnar och stänger, och när antagningar är klara. Genom att föra muspekaren över ikonen av en klocka visas en beskrivning av händelsen.

Aktivera till läget för anpassad gymnasieskola

Du når funktioner för ansökan till anpassad gymnasieskola genom att aktivera läget för anpassad gymnasieskola. Det aktiveras genom menyn för Personliga inställningar. Toppmenyn blir då lila och under texten Indra2 längst till vänster står nu ANPASSAT. Det finns inte alla menyval utan endast de som är relevanta för ansökan till anpassad gymnasieskola För att återgå till standardläget när du är i läget för anpassad gymnasieskola, navigera då till Personliga inställningar och välj Standardläge.

Användarkonto och inställningar

Under Personliga inställningar har du information om ditt användarkonto och lösenord, dina kontaktuppgifter, arbetsuppgifter, meddelanden och kalendervy. Här kan du också ladda upp en bild på dig själv som visas i systemet för kollegor samt dina egna elever. Du kan när som helst byta lösenord genom att gå in under dina personliga inställningar och välja Byt lösenord, men om du behöver byta din e-postadress måste du kontakta Gymnasieantagningen för hjälp.

Ikoner

Ikon

Text

Förklaring

Elev

Visas i kanten på elevkortet.

Exportera

I många vyer är det möjligt att exportera informationen till exempelvis en pdf-fil eller en Excel-fil. Klicka på Exportera och välj filtyp. Filen hämtas automatiskt och du får välja var du sparar den.

Häftstift

Häftstiftet visar arbetsuppgifter.

Klocka

Visar händelser på tidslinjen.

Kolumner

I vissa vyer finns fler kolumner tillgängliga än vad som visas som standard. Klicka på Kolumner och välj dem som önskas. Gör gärna detta innan du till exempel ska exportera en vy till pdf eller excel.

Kort

Ikon där det går att nå mer information om till exempel elever, skolor eller utbildningar beroende på sammanhang.

Kuvert

Meddelanden som skickas ut till dig från systemet.

Nyckel

Ikon som visar att viss vy bara är tillgänglig om du har rätt behörighet.

Varningstriangel

Visas till exempel när en elev inte är behörig eller det finns något annat som behöver hanteras för den raden.

Vyförklaring

Länk till förklaring av detaljer för aktuell vy.

Ångra/Töm

Används för att återställa val.

Återställ

För att återställa val av kolumner.

 

Visa cookie-information