Att tänka på innan ansökningswebben stänger

Har du tillräckligt många val i din ansökan?

Ofta är det fler elever som söker en utbildning än vad det finns platser till. Då kommer inte alla som har sökt utbildningen att bli antagna. Eftersom det ofta är konkurrens om utbildningsplatserna är det viktigt att söka till många skolor. Alla som är behöriga till utbildningen är sedan med i ett urval, där de elever som har högst meritvärde antas först. De behöriga elever som inte antas till utbildningen i slutantagningen blir reserver.

Tänk på att en utbildning finns på flera skolor och att antagningsgränserna kan skilja sig mellan gymnasieskolor. Det gäller att du lägger till flera skolor i din ansökan så att du ökar dina chanser att komma in på den utbildning du vill gå på.

Har du lagt dina val i rätt ordning?

Du kan bara bli antagen till en utbildning. Det är därför väldigt viktigt att du placerar dina utbildningar i den ordning du helst vill gå. Den utbildning och skola du helst vill gå på ska du placera överst i din ansökan och så vidare. När du har blivit antagen till en utbildning i slutantagningen stryks alla utbildningar som ligger längre ner i din ansökan.

Gardera dig! Har du ett eller flera säkerhetsval sist i din ansökan?

Det är inte säkert att du får plats på den utbildning eller skola där du allra helst vill gå.  Därför är det viktigt att du lägger till några extra val, så kallade säkerhetsval, längst ner i din ansökan. Det ska vara val som du har mycket goda marginaler att bli antagen till. Det kan exempelvis vara en skola som har utbildningen du vill gå på men som har lägre antagningsgräns jämfört med skolorna du har placerat högre i din ansökan. Det kan också vara en helt annan utbildning som har lägre antagningsgräns. Det viktiga är att du alltid kommer in på en gymnasieskola. Om du inte kommer in på något av dina val kommer du inte ha någon plats i höst.

Är du behörig till dina val?

För att kunna få en plats på en utbildning måste du uppfylla behörighetskravet som gäller för utbildningen. Det innebär att du måste ha minst betyget E i vissa ämnen i dina slutbetyg från grundskolan. Du kan i Indra se vilka utbildningar du är behörig till under ”Mina betyg och resultat”.

Om du har utbildningar i din ansökan som du inte är behörig till utifrån ditt höstterminsbetyg så är det extra viktigt att du lägger till utbildningar sist i din ansökan som du är behörig till nu.

Du behöver inte bekräfta din ansökan

Du behöver varken bekräfta eller skicka in ansökan till Gymnasieantagningen. Den sparas automatiskt i Indra. Funktionen stänga eller öppna ansökan använder du bara om du vill.

Har du frågor om din ansökan eller om antagningen?

Du ska i första hand kontakta din skolas studie- och yrkesvägledare. Gymnasieantagningen har extra mejl- och chattsupport sista dagarna innan ansökan stänger.

Visa cookie-information