Tillbaka

Elevenkäter

Varje år genomförs en enkätundersökning bland elever i år 2 på gymnasieskolans nationella program inom Stockholms län och Håbo kommun. Här kan du som ska välja gymnasieutbildning se och jämföra resultatet av vad gymnasieeleverna tycker om sin utbildning. Observera! En arbetsgrupp bestående av fem kommuner och Storsthlm har fått i uppdrag att revidera och ta fram förslag på en ny elevenkät för år 2 gymnasiet till hösten 2023. Detta innebär att under våren 2023 genomförs ingen elevenkät. Resultatet av nästa elevenkät att ta del av kommer publiceras april 2024.


Börja med att välja år och fyll sedan i vilken kommun eller skola du är intresserad av för att få upp resultat här.

Visa cookie-information