Tidplan för Elevregistrering

Tidplan när Indra är öppen för att importera elever.

9 oktober 2023 (måndag)

Elevimport öppnar.

Behörigheten: Elev och betygsimport

12 december 2023 (tisdag)

Sista dag att importera elever.

Behörigheten: Elev och betygsimport

Tidplan för Betygsregistrering

Tidplan när Indra är öppen för betygs- import/registrering

8 december 2023 (fredag)

Betygsimport av HT-betyg öppnar.

Behörigheten: Elev och betygsimport

9 januari 2024 (tisdag)

Sista dag att läsa in HT-betygen.

Behörigheten: Elev och betygsimport

10 januari 2024 (onsdag)

Justering av HT-betyg öppnar.

Behörigheten: Justering och kontroll av betyg

20 februari 2024 (tisdag)

Betygskomplettering öppnar.

Behörigheten: Betygskomplettering

(Gäller för gymnasieskolor som har elever som läser på introduktionsprogram)

Observera! För att beslutsfattarna ska hinna göra bedömningar krävs att kompletteringar är gjorda senast den 13 Juni.

8 april 2024 (måndag)

Justering av HT-betyg stänger.

Behörigheten: Justering och kontroll av betyg

31 maj 2024 (fredag)

• Betygsimport av slutbetyg öppnar.

Behörigheten: Elev och betygsimport

• Justering av slutbetyg öppnar.

Behörigheten: Justering och kontroll av betyg

Om betyg ska vara med inför slutantagningskörningen måste betygen registreras in i Indra av er på skolan senast den 25 juni kl. 20:00.

Om ni skickar in betygen för registrering till Gymnasieantagningen måste vi ha dessa betyg senast den 17 juni för att de ska hinna registreras in inför slutantagningen.

13 juni 2024 (torsdag)

Betygsimport av slutbetyg stänger.

Behörigheten: Elev och betygsimport

25 juni 2024 (tisdag)

• Betygskomplettering stänger.

Behörigheten: Betygskomplettering

(Gäller för gymnasieskolor som har elever som läser på introduktionsprogram).

Observera! För att beslutsfattarna ska hinna göra bedömningar krävs att kompletteringar är gjorda senast den 13 Juni.

• Justering av slutbetyg stänger.

Behörigheten: Justering och kontroll av betyg

Om betyg ska vara med inför slutantagningskörningen måste betygen registreras in i Indra av er på skolan senast den 25 juni kl. 20:00.

Om ni skickar in betygen för registrering till Gymnasieantagningen måste vi ha dessa betyg senast den 17 juni för att de ska hinna registreras in inför slutantagningen.

3 juli 2024 (onsdag)

• Godkännande av rättelser öppnar.

Behörigheten: Godkännande av rättelser och kompletteringar av betyg under sommaren

(om rektor inte är på plats går arbetsuppgifter till den som har denna behörighet)

• Betygskomplettering av slutbetyg öppnar.

Behörigheten: Betygskomplettering

(Gäller för grundskolor och gymnasieskolor som har elever som läser på introduktionsprogram)

11 augusti 2024 (söndag)

Rättelse av slutbetyg stänger.

Behörigheten: Rättelse av betyg

(Rektor måste godkänna varje rättning i Indra)

Visa cookie-information