Tidplan för Elevregistrering

Tidplan när Indra är öppen för att importera elever.

9 oktober 2023 (måndag)

Elevimport öppnar.

Behörigheten: Elev och betygsimport

12 december 2023 (tisdag)

Sista dag att importera elever.

Behörigheten: Elev och betygsimport

Tidplan för Betygsregistrering

Tidplan när Indra är öppen för betygs- import/registrering

8 december 2023 (fredag)

Betygsimport av HT-betyg öppnar.

Behörigheten: Elev och betygsimport

9 januari 2024 (tisdag)

Sista dag att läsa in HT-betygen.

Behörigheten: Elev och betygsimport

10 januari 2024 (onsdag)

Justering av HT-betyg öppnar.

Behörigheten: Justering och kontroll av betyg

20 februari 2024 (tisdag)

Betygskomplettering öppnar.

Behörigheten: Betygskomplettering

Gäller gymnasieskolor med elever som läser på introduktionsprogram.

Observera! För att beslutsfattare ska hinna göra bedömningar krävs att kompletteringar är gjorda senast den 13 Juni.

8 april 2024 (måndag)

Justering av HT-betyg stänger.

Behörigheten: Justering och kontroll av betyg

31 maj 2024 (fredag)

• Betygsimport av slutbetyg öppnar.

Behörigheten: Elev och betygsimport

• Justering av slutbetyg öppnar.

Behörigheten: Justering och kontroll av betyg

För att betyg ska hinna registreras innan slutantagningen:

• Skolan registrerar i Indra senast den 25 juni kl. 20:00.

• Om du skickar in betygen måste vi ha dem senast den 17 juni.

13 juni 2024 (torsdag)

Betygsimport av slutbetyg stänger.

Behörigheten: Elev och betygsimport

25 juni 2024 (tisdag)

• Betygskomplettering stänger.

Behörigheten: Betygskomplettering

Gäller gymnasieskolor med elever som läser på introduktionsprogram.

Observera! För att beslutsfattare ska hinna göra bedömningar krävs att kompletteringar är gjorda senast den 13 Juni.

• Justering av slutbetyg stänger.

Behörigheten: Justering och kontroll av betyg

• Sista dag att kontrollera inlästa betyg i Indra samt registrera nya enstaka betyg som till exempel betyg från lovskola.

3 juli 2024 (onsdag)

• Godkännande av rättelser öppnar.

Behörigheten: Godkännande av rättelser och kompletteringar av betyg under sommaren

• Betygskomplettering av slutbetyg öppnar.

Behörigheten: Betygskomplettering

Gäller för grundskolor och gymnasieskolor som har elever som läser på introduktionsprogram

11 augusti 2024 (söndag)

Rättelse av slutbetyg stänger.

Behörigheten: Rättelse av betyg

Visa cookie-information