warning image

Just nu handlägger vi sena kompletteringar som inkommit den 10 juli. Vi prioriterar först och främst de kompletteringar som handlar om elever som inte har blivit antagna alls.

Öppna säker e-post i Outlook 365

Mejl som innehåller känsliga uppgifter, som till exempel elevers personuppgifter, ska alltid skickas med säker e-post. Här hittar du information om hur du tar emot säker e-post i Outlook i Office 365.

Först och främst ska du se till att du är inloggad med den adressen som meddelandet har skickats till. Har meddelandet till exempel skickats till en gemensam brevlåda är det den du ska logga in på. Om du inte kommer åt den gemensamma brevlådan får du be avsändaren om att skicka brevet till din personliga e-postadress i stället. Det beror på att det mottagaren av brevet måste vara den som är inloggad i Office 365 för att kunna öppna bilagorna. 

Spara bilagorna och bifoga dem i ett nytt meddelande om du ska skicka dem vidare. Om du bara vidarebefordrar e-postmeddelandet kommer krypteringen fortfarande att gälla.

Visa cookie-information