Sida loo codsado

  • Haddii aad ku nooshahay gudaha magaalooyinka Ismaamulka Stockholm, Gnesta ama Håbo, waxaad ka codsan kartaa codsiga oonlaynka ah. Ciwaanka aad ku galayso ayaa laguugu soo diri doonaa boostada.
  • Haddii aad ku nooshahay hadda dibada aadna doonayso inaad ka codsato magaalooyinka Ismaamulka Stockholm, Gnesta ama Håbo, waxaad ka codsan kartaa codsiga oonlaynka ah. Si aad u hesho xogta aad ku galayso, fadlan magacaaga, lambarkaaga aqoonsiga (ama taariikhda Dhalashada) iyo ciwaankaaga iimeelka u dir gymnasieantagningen@storsthlm.se.
  • Haddii gurigaaga ka diiwaan gashan diiwaanka bulshada uu ka baxsan yahay ismaamulka Stockholm ama magaalooyinka Gnesta iyo Håbo, waa qasab inaad la xariirto xafiiska diiwaan gelinta ee la xariira magaalada aad ka diiwaan gashan tahay.

  Webseedka ayaa lagu heli karaa af Swedish, haddii aad u baahan tahay foomka Codsiga oo Ingiriisi ku qoran, waxaan koobi kuugusoo diraynaa iimeelka. Xaqiiji inaad kaydsato xogtaada gelitaanka barta, maadaama aad u baahan tahay si aad u gasho natiijooyinkaaga diiwaan gelinta.

  Mudada koobaad ee codsiga ayaa bilaabanaysa bartamaha Janaayo waxayna soconaysaa ilaa bartamaha Febraayo. Inta u dhexaysa bartamaha Abriil iyo Bartamaha Maayo, waxaad isbadello ku samayn kartaa codsiyadaada, ama waxaad soo diri kartaa codsigaaga koobaad haddii aadan awoodin inaad samayso wareegga koobaad.

  Xaqiiji inaad taxdo dookhyadaada barnaamijka waxbarashada sida ay kuugu kala muhiimsan yihiin. Haddii lagaa aqbalay barnaamijka ugu horeeyay ee aad xulatay, dhammaan dookhyada ka hoseeya ee codsigaaga waa la tiri doonaa. Waa inaad ku dartaa wax ka badan hal dookh codsigaaga si aad kor ugu qaado fursadahaaga aqbalaada.

  Haddii aad ku codsanayso buundooyinka dugsi shisheeye, waa inaad u dirtaa buundooyinkaaga Xafiiska Diiwaan Gelinnada Fasallada Kore ee Dugsiga sare oo aad ugu dirayso iimeelka. Xafiiska Diiwaan Gelinnada Fasallada Kore ee Dugsiga sare ayaa intaas kadib soo gelinaaya buundooyinkaaga barta codsiyada. Waa inaad u soo dirtaa buundooyinkaaga simistar autismka bisha Janaayo, buundooyinkaaga ugu danbeeyana aad soo dirtaa bartamaha Juun ugu danbayn. Haddii, sabab kasta oo jirtaba, aadan awoodin inaad na siiso buundooyinkaaga kahor bartamaha Juun, waa inaad la xariirto go'aamiyaha barnaamijka aad codsanayso. Dugsiyada dawlada, go'aan gaaruhu waa maamulka magaallada dugsigu ku yaalo. Dugsiyada madaxa banaan, waxaa badanaa go'aanka iska leh maamulaha dugsiga.
Visa cookie-information