Fortsatt utveckling av Indra

Indra / 17 februari 2021

Ballpen Blur Close Up Computer 461077

För att utveckla Indra och öka användarvänligheten pågår just nu utveckling av systemet. Här hittar du några av de justeringar som görs.

Redan utvecklat

  • Vyn IM Sökande och Rangordning alltid öppen för beslutsfattare
  • Elever kan öppna och stänga sin ansökan för ändringar när ansökningswebben är öppen
  • Elever kommer att kunna logga in efter att antagningen är stängd i augusti och se resultat. Efter att reservantagningen tagits över av skolorna i augusti så stängs möjligheten för elever att svara på sin antagning men de kommer nu att kunna logga in och ta del av resultatet och uppropsinformation

Kommande utveckling för beslutsfattare

  • Betalstatus som extrakolumn i Sökande från annan region/beslut
  • Huvudmän kan söka fram samtliga hemkommunens elever
  • SÄR - Ny vy Beslut målgruppstillhörighet. Kommer att fungera på samma sätt som Klasslistan gör i SÄR-läget idag men huvudmannen kommer åt samtliga hemkommunens elever oavsett vilken skola de går på.
Kategorier: Personal, Indra