warning image

Vi har på grund av tekniska problem tillfälligt stängt ner Indra och Indra Analys. Vi arbetar för fullt ihop med vår serverleverantör för att lösa problemet, men har tyvärr ingen prognos på när det kommer vara klart.

Gymnasieantagningens antagningsår 2023 är nu avslutat

Antagning / 11 augusti 2023

Element5 Digital Oycl7y4y0bk Unsplash

Gymnasieantagningens antagningsår 2023 är nu avslutat och skolorna har tagit över antagningen.

Från måndag den 14 augusti är det gymnasieskolorna som ansvarar för den fortsatta reservantagningen. Till och med den 31 augusti har skolorna ansvaret för reservantagningen enligt Gymnasieantagningens turordning. Från och med den 1 september kan skolorna fortsätta att ta in elever, men då behöver de inte följa Gymnasieantagningens reservlista.

Kategorier: Elev, Antagning
Visa cookie-information