Nu kan du se resultaten av 2023 års elevenkät

Nyheter / 18 januari 2024

57388407 Stylish Hipster Arab Man Guy Posed Outdoor In Street (10)

Vi genomför varje år en elevenkät bland elever gymnasieskolans nationella program inom Stockholms län, Gnesta och Håbo kommun. Här kan du se och jämföra vad gymnasieeleverna tyckte om sina utbildningar 2023 - bland annat hur nöjda de är med programmen och lärarna och hur de uppfattar tryggheten på sina skolor.

Du hittar elevenkäterna här.

Kategorier: Elev, Nyheter
Visa cookie-information