Reservantagning 1

Antagning / 19 juli 2023

Från den 1 augusti kan du se resultatet av reservantagning 1. 

Så här gör du:  

Logga in på  ansökningswebben för att se ditt antagningsbesked.   

OBSERVERA!

Du som har fått ett förändrat antagningsresultat behöver logga in på ansökningswebben och svara på ditt nya besked. Om du tackar nej till en plats där du är antagen riskerar du att stå utan gymnasieplats när skolan startar. Länk till information om svarshantering.

Om du står som reserv

Om du är antagen på en plats men reserv till ett högre val utgår antagningssystemet från att du hellre vill ha din reservplats. Därför måste du tacka ja eller avstå (tacka nej) till reservplatserna så vi vet om du vill stå kvar i reservkö eller inte. Blir det en ledig reservplats som du står i tur till tar datasystemet automatiskt in dig där  i nästa reservantagning och du förlorar då platsen som du var antagen på. Om du är osäker på hur du ska göra kan du kontakta oss på Gymnasieantagningen.   

Du ska svara senast den 6 augusti!

Reservantagning 2

Om du står som reserv efter reservantagning 1 prövas du i reservantagning 2. Resultatet av reservantagning 2 visas den 8 augusti. 

Frågor    

Om du har några frågor, kontakta din studie- och yrkesvägledare.  Om du inte har en studie- och yrkesvägledare under sommaren, kontakta Gymnasieantagningen Storsthlm:
gymnasieantagningen@storsthlm.se

Kategorier: Elev, Antagning
Visa cookie-information