warning image

Idag 17/7 är sista svarsdag. Om du inte svarar på ditt antagningsbesked, tackar du automatiskt ja till platsen och står kvar som reserv till högre val.

Skolinspektionen drar in tillståndet för Stillerska gymnasiet

Nyheter / 17 juni 2024

Compare Fibre Y8tilvknleg Unsplash

Skolinspektionen har beslutat att dra in tillståndet att bedriva skola för Stillerska AB huvudman, för Stillerska gymnasiet i Lidingö kommun.

Skolinspektionen drar in  tillståndet på grund av allvarliga och omfattande brister i utbildningen samt att Stillerska AB inte uppfyller kravet på lämplighet och på insikt i skolförfattningarna.

Skolinspektionens beslut innebär att alla tillstånd för Stillerska AB att bedriva gymnasieutbildning upphör. Återkallandet gäller från och med den 1 juli 2024.

Bristerna består bland annat i att Stillerska AB i strid med skolförfattningarna tar emot elever som inte uppfyller behörighetskraven samt att utbildningen på introduktionsprogrammet programinriktat val är undermålig. Skolinspektionen har även funnit allvarliga brister i skolans arbete med särskilt stöd och utredning kring elevers frånvaro samt lärarbehörigheter. Skolinspektionen bedömer även att Stillerska AB inte uppfyller kravet på insikt i skolförfattningarna samt att en person i ägar- och ledningskretsen inte uppfyller kravet på lämplighet.

Läs mer på Skolinspektionens webbplats Skolinspektionen återkallar tillståndet för Stillerska gymnasiet

Om du har frågor, mejla till gymnasieantagningen@storsthlm.se

Kategorier: Elev, Nyheter
Visa cookie-information