warning image

Vi har på grund av tekniska problem tillfälligt stängt ner Indra och Indra Analys. Vi arbetar för fullt ihop med vår serverleverantör för att lösa problemet, men har tyvärr ingen prognos på när det kommer vara klart.

Nu kan du se lediga platser

Nyheter / 4 juli 2023

16133772 Carpentry Work Shop

Slutantagningen till gymnasiet 2023 är klar. Just nu finns sammanlagt 3 662 lediga platser.

Det finns just nu 1 589 lediga platser på högskoleförberedande program. Det är sju procent av de tillgängliga platserna. De flesta lediga platser finns på naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen som tillsammans har nästan 800 vakanta platser.

Det finns just nu 2 073 lediga platser på yrkesprogrammen, vilket är 27 procent av alla platser. Det finns lediga platser på alla yrkesprogram, flest har bygg- och anläggningsprogrammet med 500 lediga platser. Barn- och fritidsprogrammet och fordonsprogrammet har fler än 200 vakanta platser vardera.

Lediga platser på gymnasiet efter slutantagningen 2023 hittar du här.

Excelfil med lediga platser

Kategorier: Elev, Nyheter
Visa cookie-information