Tekniskt lyft av Indras admin-sida

Nyheter / 29 maj 2023

Anette.Lindahl@Goteborgsregionen.Se

Alla system åldras och behöver uppdateras. Indra är nu tio år gammalt och Gymnasieantagningen har påbörjat ett arbete med att uppdatera admin-delen.

Förändringarna kommer att märkas av användarna först ansökningsåret 2024. I arbetet använder man samma teknik som när man byggde ansökningswebben 2022. Admin-delen uppdateras enligt en så kallad en till en-lösning, alltså en kopia av befintlig systemkod som byggs om med ny teknik.

Varför gör ni lyftet?

- Syftet är att få tids- och kvalitetsmässiga vinster för både sökande elever och användare samt en omfördelning av förvaltningsresurser till kontinuerlig utveckling. Vi vill också förenkla för användarna att utföra sitt arbete 0ch att kunna anpassa Indra efter olika eller flera regioner, berättar Anette Lindahl, ny förvaltningsledare för Indra Gymnasieantagningen Göteborgsregionen (GR) och Storsthlm.

Det tekniska lyftet kommer förbättra möjligheten att förvalta ett rättssäkert system utifrån både antagningens regelverk, informationssäkerhet och dataskydd.

Vilka är involverade?

I projektet deltar personal från Gymnasieantagningens verksamhet, GR, Fyrbodal och Storsthlm. I övrigt består projektgruppen bland annat av en teknisk projektledare, förvaltningsledare, leverantörer, systemutvecklare, systemansvariga, och en styrgrupp, säger Anette Lindahl.

Just nu består Arbetet i projektet av att skriva krav, utifrån behov, på det som ska utvecklas, samtidigt som design och test utvecklas. 

- Vi har även workshoppar med handläggare från Storsthlm, GR och Fyrbodal, och projektledare, testledare för att beskriva processer i Indra, berättar Anette Lindahl.

Något annat som är bra och viktigt att veta?

- För förvaltningen av Indra​ kommer det under projekttiden att göras minimalt med buggrättningar och utveckling då vi behöver ha fokus på projektet. Allt syftar till förbättring och att Indra kan vara ett stabilt och tryggt verktyg för antagningen till gymnasieskola i modern tappning, säger Anette Lindahl.

Kategorier: Personal, Nyheter
Visa cookie-information