warning image

Idag 17/7 är sista svarsdag. Om du inte svarar på ditt antagningsbesked, tackar du automatiskt ja till platsen och står kvar som reserv till högre val.

Ny användare i Indra?

För att underlätta arbetet för dig som ny användare  i Indra har vi här samlat de verktyg och resurser du behöver känna till.

Introduktion

Innan du börjar ditt arbete i Indra - titta gärna igenom filmen om Indra som heter ”Grundutbildning i Indra” där vi bland annat går igenom de olika vyerna.  
Klicka här för att se filmen Grundutbildning i Indra 

Du hittar alla våra instruktionsfilmer i Indramanualen.
Klicka här för att se alla instruktionsfilmer för Indra

Adminsidan Indra

Gymnasieantagningen Storsthlm använder antagningssystemet Indra. Antagningssystemet Indra kräver personlig inloggning. Det är på den så kallade adminsidan som du som avlämnande skola kan följa dina elevers ansökan och kan ladda upp blanketter i elevens elevkort samt ta ut listor med mera. Som mottagande huvudman är det här du hanterar antagningsbeslut med mera. 
Klicka här för att komma till adminsidan i Indra  

Indramanualen

 Indra skickar ut meddelanden och arbetsuppgifter till berörda personer när något ska göras i Indra. I vår Indramanual hittar du instruktioner för hur du genomför dina olika arbetsuppgifter i Indra.
Klicka här för att komma till Indramanualen

Befattningar och behörigheter i Indra

Indra bygger på att användaren har olika behörigheter och befattningar som är kopplat till den roll man har på skolan eller på förvaltningsnivå. Det är med andra ord viktigt att du som användare har rätt behörigheter och befattningar Indra eftersom det hänger ihop med vad du kan se och göra i systemet. Till exempel  bör du som SYV minst ha befattningarna SYV och Överlämningsansvarig. Är du osäker på vilka behörigheter och befattningar du behöver ha så kan du kontakta oss. Det är endast Gymnasieantagningen som kan ta bort och lägga till användare i Indra och det görs genom att rektor eller personer på förvaltningsnivå beställer befattningar och behörigheter åt sin personal via ett formulär. Mejla till oss för tillgång till formuläret.

I Indra kan du även se alla skolors och utbildningsförvaltningars personals befattningar och behörigheter ifall du behöver kontakta någon. 
Klicka här för att läsa om olika befattningar och behörigheter som finns i Indra

Klicka här för att läsa om hur befattningar och behörigheter påverka dina möjligheter att arbeta i Indra

Ansökningswebben

På ansökningswebben gör eleverna sitt val och där visas hela regionens utbildningsutbud, det vill säga de utbildningar som huvudmän har valt att publicera i Indra. Ansökningswebben är alltid öppen för visning av utbildningsutbudet. Eleverna kan logga in på sin ansökan under ansökningsperioder och svarsperioder. 
Klicka här för att komma till ansökningswebben

Instruktionsfilmer

Det finns flera instruktionsfilmer för elever på vår webbsida som visar hur de gör sitt val, hur man loggar in och hur de hittar utbildningar på ansökningswebben. Det finns även ett bildspel som beskriver för eleverna hur de söker till gymnasiet och hur de svarar på sitt antagningsbesked. Du hittar bildspelen i inloggat läge i Indra under menyn Blanketter/info.  
Länk till elevfilmen Så här ansöker du

Gymnasieantagningens nyhetsbrev 

Vårt nyhetsbrev utkommer fyra gånger per antagningsår och vänder sig till dem som arbetar med antagning till gymnasiet och som är användare av antagningssystemet Indra. Nyhetsbrevet hjälper dig att hålla koll på nyheter, händelser och viktiga datum under hela antagningsåret. 
Klicka här för att prenumerera på vårt Nyhetsbrev 

Klicka här för att se äldre nyhetsbrev 

Storsthlm webbsida 

På Storsthlms webbsida finns samlad information om bland annat länets programpriser, samverkansavtal om gymnasieutbildning, den gemensamma ungdoms och elevdatabasen, UEDB samt totalrapport för länets gemensamma gymnasieenkät i år 3. 
Klicka här för att läsa mer på Storsthlms webbsida

Övrig extern information

Klicka här för att komma till SKRs: sida över antagningskanslier i Sverige  

Klicka här för att komma till SKR:s information och handbok för Gymnasieantagning och interkommunal ersättning med mera

 

 

Visa cookie-information