Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Rangordnad antagning till gymnasiesärskolan

Här beskriver vi hur du gör när du ska ta beslut om antagning.

Behörighet: Skolnivå: Gymnasiesär - Antagning

Så här gör du:

  • Gå till Placering>Rangordnad antagning.
  • Välj din kommun, skola samt utbildning.
  • Bocka i rutan Mottagen, varpå den tidigare grå kolumnen Rang tänds där du sätter din rangordningssiffra för de sökande som ska antas.* Obs! Båda måste vara ifyllda för att sökande ska bli antagna.

*Exempel: Har du exempelvis 27 platser på en utbildning, sätter du siffran 1-27 på de 27 du tar in. Sätt sedan siffror 28, 29, 30 och så vidare på cirka 5-10 elever som då blir reserver. Eleven får sedan besked Antagen eller Reserv. På de sökande du inte alls tar in lämnar du tomt. Eleven prövas då inte på programmet och får beskedet Ej erbjuden plats.

Målgruppstillhörighet (kan man ha två headlines på samma sida?)

Den här informationen finns redan under Målgruppstillhörighet.

Under målgruppstillhörighet ser du alla sökande från din hemkommun. Målgruppsbeslutet laddar du sedan upp på elevens elevkort i fliken Kontaktuppgifter under Målgruppstillhörighet – dokumentuppladdning.

Pedagogisk överlämning till gymnasieskolan

Blanketten för pedagogisk överlämning till gymnasiesärskolan laddar du också upp på elevens elevkort i fliken Kontaktuppgifter under Målgruppsbeslutstillhörighet – dokumentuppladdning. Blanketten laddas upp där så att mottagande huvudman kan se blanketten.

Visa cookie-information