warning image

Personal: Vi har i nuläget ett fel i Indra analys där de defaultvalda analystillfällena visar fel siffror. Välj därför aktivt det analystillfälle du vill titta på när du gör ditt urval i analysen. Vi har i nuläget ingen prognos när felet kommer vara åtgärdat. Vid frågor mejla gymnasieantagningen@storsthlm.se

Indramanual

Uppdaterat 2023-01-30

Rangordnad antagning, IB

Behörighet: Rangordnad antagning 

I vyn Placering>Rangordnad antagning visas en lista över de elever som söker IB, International Baccalaureate. 

Inför preliminär- och slutantagningen ska de elever som ska vara med och prövas i antagning till IB rangordnas med rangordningssiffra där den med siffra 1 rangordnas först, sedan nummer 2 osv. 

Så här gör du: 

 • Gå till Placering>Rangordnad antagning. 
 • Välj kommun, skola och programmet International Baccalaureate IB. En lista med alla elever som söker IB visas. 
 • I kolumnen Rang skriver du in de rangordningssiffror som eleverna ska ha.* 
 • Elever med rangordningssiffra = Eleven prövas på sin rangordningssiffra under förutsättning att eleven är behörig. Eleven får besked Antagen eller Reserv. 
 • Elever utan rangordningssiffra = Eleven prövas ej på programmet och får besked Ej erbjuden plats. 

*Exempel: Om du har 27 platser på en utbildning sätter du siffran 1-27 på de 27 du vill anta. Sätt sedan siffror 28, 29, 30 etc. som då blir reserver. 

Förklaring av kolumner: 

 • Rang: Här fyller IB-skolan i elevens rangordningsnummer inför antagningen. 
 • Prövas ej: Om inget rangordningsnummer sätts visas grön symbol/bock för status Prövas ej. 
 • Överårig: Eleven är överårig. Överenskommelse mellan elevens vistelsekommun/hemkommun och mottagande kommun eller fristående gymnasieskola måste ske innan eleven kan tas emot som sökande. 
 • Val: Visar programmets rangordning i elevens ansökan. För muspekaren över den lilla turkosa triangeln för att se informationsruta med elevens samtliga val. 
 • Antagningsresultat: Visar elevens antagningsresultat då antagning har skett. 
 • MTV: Visar elevens meritvärde. 
 • Avl. skola: Visar elevens avlämnande skola. 
 • Ansökan: Visar när ansökan gjordes. 
 • Avstådd plats: Visar om platsen avståtts. (Visas efter preliminärantagningen). 

Via funktionen Kolumner kan du lägga till ytterligare kolumner för till exempel telefon och adress. Via knappen Exportera kan du exportera listan till PDF eller Excel. 

 

 

Visa cookie-information