Indramanual

Uppdaterat 2023-06-22

Tillkommer/avgår

Här ser man vilka elever som tillkommit respektive avgått sedan slutantagningen. Denna rapport uppdateras kontinuerligt under reservantagningen. På så vis kan man lätt följa de förändringar som sker i samband med reservantagningen.

Välj kommun och skola.

Välj något av nedanstående:

  • Visa alla: visar alla elever som tillkommit/avgått sedan slutantagningen.
  • Tillkommer (alla): visar alla elever som tillkommit sedan slutantagningen.
  • Avgår (alla): visar alla elever som avgått från skolan sedan slutantagningen.
  • Visa alla (från igår): visar de elever som tillkommit/avgått från dagen innan.
  • Tillkommer (från igår): visar elever som avgått från dagen innan.
  • Avgår (från igår): visar elever som avgått från dagen innan.  

I listan över de avgående eller tillkommande eleverna kan du även se deras elevval. Skriv ut listan genom att exportera till PDF eller Excel via funktionen Exportera

Visa cookie-information