warning image

Den 16/4 öppnar ansökningswebben. Tänk på att första dygnet kan det vara hög belastning och svårt att logga in, prova igen lite senare under dagen den 16/4 eller dagen efter.

Indramanual

Uppdaterat 2024-01-12

Pedagogisk överlämning till anpassad gymnasieskola

För avlämnande skolor 

Ladda upp blankett 

Befattning/behörighet avlämnande skola: SYV + Överlämningsansvarig 

Så här gör du: 

  • Öppna elevens elevkort. 
  • Välj Kontaktuppgifter. 
  • Välj Elev från anpassad grundskola – Tryck Redigera  
  • Välj Målgruppstillhörighet – dokumentuppladdning för att ladda upp blanketten. 

Om en elev söker till gymnasieskolans introduktionsprogram ska blanketten även laddas upp i fliken Överlämning IM (Överl. IM) > Övriga bilagor.

 

För mottagande skola 

Upphämtning elevinformation: Elevkort>Kontaktuppgifter>elev från anpassade grundskolan/Målgrupppstillhörighet-Dokumentuppladdning 

Befattning antagen skola: Rektor + Överlämningsansvarig>SYV + Överlämningsansvarig 

 

För mottagande huvudman 

Här kan du läsa om hur du fattar beslut om målgruppstillhörighet. 

 

 

Visa cookie-information