warning image

Idag 17/7 är sista svarsdag. Om du inte svarar på ditt antagningsbesked, tackar du automatiskt ja till platsen och står kvar som reserv till högre val.

Indramanual

Uppdaterat 2023-02-10

Betygsrättelse

Behörighet: Rättelser av betyg. Ändring av slutbetyg måste godkännas av rektor eller den med behörigheten Godkännande av rättelse och betygskomplettering under sommaren för att gälla.

Så här gör du:

  1. Sök fram aktuell elev
  2. Gå till elevkortets flik Betyg och välj HT-betyg eller slutbetyg.
  3. Välj Redigera och välj Annan ändring.
  4. Välj ett av alternativen Rättelse av skrivfel eller Ändring av uppenbart oriktigt betyg.
  5. Välj Spara.

Det nya betyget markeras och är inaktiverat och det felaktiga ligger kvar i parentes till dess att den som är ansvarig har godkänt betyget. Ett meddelande om att betygsrättelse har skett går till den som är ansvarig att godkänna rättelser. Om betygsrättelsen godkänns ändras betyget och meddelande om ändrat betyg skickas till den som registrerade rättelsen samt till berörd elev. Om rättelsen nekas ändras inte betyget och ett meddelande om att ändringen inte godkändes skickas till den som registrerade rättelsen.

Visa cookie-information