Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Importera elever via elevfil

Här beskriver vi hur du importerar elever via en elevfil.

Du kan läsa in så kallad eug-fil med elevuppgifter från systemen Idunsoft, Schoolsoft, Procapita, Extens, Adela, Infomentor. I annat fall kan du registrera elever via excelfil eller registrera elever manuellt.

Du behöver behörigheten Elev- och betygsimport för att kunna utföra detta.

Så här gör du:

  1. Gå till Elever>Importera elever.
  2. Klicka på knappen Läs in ny fil.
  3. Klicka på knappen Bläddra och leta upp och markera den fil som ska läsas in (filen ska ha ändelsen .eug).
    Klicka på Läs in. En informationsruta med uppgifter om antal inlästa elever, antal eventuella fel och anvisningar för åtgärd visas.
  4. Klicka på Stäng. (stämmer detta?)
  5. Om det inte finns fel väljer du knappen Importera för att läsa in eleverna i Indra.
  6. Om det finns fel behöver du rätta dem, läs mer under rätta eventuella fel.
Visa cookie-information