Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Hämtat från: Ny elev (clickhelp.co)

Registrera elever manuellt

Här beskriver vi hur du registrerar elever manuellt.

Du har alltid möjligheten att registrera elever manuellt, vilket ofta kan vara det mest praktiska för dig som inte ska lägga in så många elever. Du måste även registrera elever manuellt om det tillkommer sökande efter den första elevimporten eller om det handlar om så kallade omsökare, det vill säga ungdomar som har sökt eller varit registrerade under tidigare antagningsår.

OBS! Tänk på att det finns elever som du inte ska registrera i Indra, läs mer om detta här: Elever du inte ska registrera i Indra

Så här gör du:

  • Tänk på: För att registrera elever manuellt behöver du ha behörigheten rektor, biträdande rektor, syv eller expedition.
  • Gå till Elever>Ny elev.
  • Fyll i elevens personnummer.
  • Välj Nästa för att aktivera inhämtning av elevens personuppgifter från folkbokföringsregistret.
  • För elev som har sökt tidigare: Om eleven finns sparad från tidigare antagningsår eller inte får du antingen möjlighet att nyregistrera elevens uppgifter eller uppdatera delar av uppgifterna.
  • För elev som aldrig har sökt tidigare: Fyll i fälten skolkommun ("Stockholm"), skola ("Gymnasieantagningens grundskola" eller "Gymnasieantaningen gymnasieskola" om eleven har slutbetyg) och klass ("Ny").
  • Om eleven är en individintegrerad särskoleelev, måste hen sedan markeras som särskoleelev.
  • Välj Spara och Stäng, alternativt Öppna elevkort och flytta till nuvarande antagningsår beroende på vilken typ av elev du registrerar.
Visa cookie-information