Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Hämtat från: Excelimport av elev/betyg (clickhelp.co)

Här beskriver vi hur du importerar betyg via en excelfil.

Skolor som inte har tillgång till skolsystem med betygsfiler kan importera betyg via en excelfil.

Importen av betyg sker i fem steg:

 1. Kontrollera elevuppgifter
 2. Läs in filen
 3. Rätta eventuella fel
 4. Importera filen till antagningssystemet
 5. Kontrollera och justera betyg

Kontrollera elevuppgifter

Om du inte redan har gjort det behöver du först kontrollera och justera elevuppgifterna. Elever som är överåriga kommer att komma med i inläsningen men de måste plockas bort. Elever som inte är folkbokförda ska inte vara med vid någon import eftersom Gymnasieantagningen måste kontrollera att TF-numren är tillgängliga.

Läs in filen

Hämtat från: Förberedelser (clickhelp.co)

 • Ladda ned mallen och fyll i informationen som beskrivs i tabellen nedan.
 • Gå till Elever>Excelimport av elev/betyg.
 • Välj Läs in Excelfil.
 • Välj Bläddra och markera filen som ska läsas in och välj därefter Läs in.
 • Välj Stäng när inläsningen är klar.

Skola

Fyll i skolenhetskoden. Du hittar skolenhetskoden för er skola här: Lämna uppgifter-Skolenhetsregistret [SCB]

Klass

Fyll i elevens nuvarande klass.

Personnummer

Fyll i elevens personnummer. Kontrollera att TF-numret är ändrat i Indra för elev som fått fullständigt personnummer eller fått ändrad ålder. Om inte, kontakta Gymnasieantagningen.

Förnamn

Fyll i elevens förnamn.

Efternamn

Fyll i elevens efternamn.

E-postadress

Fyll i elevens e-postadress.

Hemkommun

Fyll i elevens hemkommun. Kommunen ska skrivas med fyra siffror, till exempel 0180 för Stockholm stad,

Språkkod i Moderna språk (M1 och M2)

Fyll i elevens språkkod för moderna språk. Var noga med att registrera betygen M1 (elevens val) och M2 (språkval) i rätt betygskolumner så att uträkningen av elevens betyg och eventuella meritpoäng blir korrekt inför antagningen till gymnasiet. Har eleven läst och fått betyg i flera moderna språk M2 (språkval), registreras betyget för det språk eleven vill fortsätta läsa på gymnasiet i betygskolumn M2. Det andra betyget registreras i betygskolumn Ex1 eller Ex2.

Du hittar språkkoder här: Skolverkets koder vid dokumentation av utbildning [Skolverket]

Modersmål

Fyll i elevens modersmål. Du hittar språkkoder här: Skolverkets koder vid dokumentation av utbildning [Skolverket]

 

Rätta eventuella fel

Hämtat från: Rätta eventuella fel (clickhelp.co)

 • Gå till Elever>Excelimport av elev/betyg för att se en lista över alla inlästa excelfiler, sorterade efter
  • Inlästa rader
  • Felaktiga rader
  • Rader med varning
   Slutbetyg
  • Filnamn
  • Författare
  • Skapat datum
  • Validerad
  • Importerad
  • I den sista kolumnen finns möjlighet att importera filen under korrekt period.
 • Välj pilikonen bredvid din inlästa fil för att se eventuella fel, elevernas personuppgifter och de inlästa betygen.
 • Välj ikonen för elevkortet för att ändra det som behöver ändras.
 • Välj Spara och stäng.

Importera filen till antagningssystemet

Tryck på Import-knappen. Kontrollera och justera betygen om det behövs.

Visa cookie-information