warning image

Den 16/4 öppnar ansökningswebben. Tänk på att första dygnet kan det vara hög belastning och svårt att logga in, prova igen lite senare under dagen den 16/4 eller dagen efter.

Indramanual

Uppdaterat 2023-03-28

Begrepp och förkortningar

Dessa begrepp och förkortningar används i manualen och i systemet.

Begrepp

Förklaring

Elev

Som ”elev” räknas i systemet dels elev från nionde klass, sökande till utbildning och antagen på utbildning.

Kollegor

Personal på skolorna och i förvaltningen som finns inlagda som användare i Indra och kan utföra uppgifter i systemet.

SBV

Elevens sammanlagda betygsvärde.


MTV

Elevens meritvärde (SBV + färdighetsprov).

SYV

Studie- och yrkesvägledare.

 

Systemet använder olika ikoner. Här listas de viktigaste:

Ikon Beteckning Beskrivning
elev Elev Visas i kanten på elevkortet
exportera Exportera I många vyer är det möjligt att exportera informationen till t ex en PDF-fil eller en Excel-fil. Klicka på Exportera och välj filtyp. Filen hämtas automatiskt och du får välja var du sparar den.
häftstift Häftstift Häftstiftet visar arbetsuppgifter.
kolumner Kolumner

I vissa vyer finns fler kolumner tillgängliga än vad som visas som standard. Klicka på Kolumner och välj de som önskas. Gör gärna detta innan du till exempel ska exportera en vy till pdf.

kort Kort (pil-ikon)

Ikon där det går att nå mer information om till exempel elever, skolor eller utbildningar beroende på sammanhang.

kuvert Kuvert

Meddelanden som skickas ut till dig från systemet.

nyckel Nyckel

Ikon som visar att en viss vy bara är tillgänglig för ändring om du har rätt behörighet.

varningstriangel Varningstriangel

Visas till exempel när en elev inte är behörig eller det finns något annat som behöver hanteras för den raden.

vyförklaring Vyförklaring

Länk till förklaring av detaljer för aktuell vy.

Ångra/Töm Ångra/Töm

Används för att återställa val.

Återställ Återställ

För att återställa val av kolumner.

 

Visa cookie-information