warning image

Den 16/4 öppnar ansökningswebben. Tänk på att första dygnet kan det vara hög belastning och svårt att logga in, prova igen lite senare under dagen den 16/4 eller dagen efter.

Indramanual

Uppdaterat 2024-02-21

Ansökan

Under fliken Ansökan på elevkortet ser du aktuell status för elevens ansökan. Här ska blanketter för ansökan om fri kvot särskilda omständigheter, ansökan om dispens i engelska laddas upp. Om en elev har särskilda skäl för förstahandsmottagande i annan kommun/utanför samverkansområdet ska skälet laddas upp på den valrad som skälet avser.

Fri kvot särskilda omständigheter

Dispens i engelska

Särskilda skäl för förstahandsmottagande

Visa cookie-information